Menu

Memorydate

Memorydate

Memorydate. Tools voor het organiseren van een ontmoetingsdag tussen jongeren en anderstalige nieuwkomers op een herinnerings- of erfgoedplek

Door Heidi Timmerman

Heidi Timmerman
Heidi Timmerman
Deskundige Vredeseducatie bij de dienst Erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde partners (musea, scholen, culturele organisaties, erfgoedorganisaties,…) die hetzelfde concept van een memorydate willen uitproberen om zo te werken rond diversiteit, erfgoed en sociale vaardigheden bij jongeren!

Wat mag je van deze sessie verwachten?

De WOI herinneringsplekken in de Westhoek zijn de laatste getuigen van de Grote Oorlog. Ze vormen het startpunt van Memorydate. De erfgoedorganisaties uit de streek voelen de nood om het actuele debat rond diversiteit mee te sturen. Memorydate wil laagdrempelige ontmoetingen tussen jongeren en anderstalige nieuwkomers organiseren om de sociale cohesie te bevorderen. De Eerste Wereldoorlog dient als kapstok om hun kritische zin aan te wakkeren en onverschilligheid tegen te gaan.  Door in het verleden te duiken, daagt Memorydate uit om na te denken over vandaag en de toekomst. 

Memorydate probeert samen met diverse erfgoedorganisaties en de onderwijswereld het erfgoed en de verhalen die daarbij horen, te verbinden met actuele thema's:

  • waar voel ik me thuis?
  • kan kunst de wereld redden?
  • kan sport verbinden? en hoe kan je gaan protesteren?
  • tradities vroeger en nu

Memorydate nodigt je tijdens deze sessie uit om zelf aan de slag te gaan met de handleiding! Je vindt in de handleiding niet enkel tips hoe je te werk kan gaan (methodieken, voorstellen naar thema's), maar ook de vijf draaiboeken van de ontmoetingsdagen die ze zelf organiseerden.