Menu

Missie en visie

Missie van Herita

Herita versterkt en stimuleert draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. Wij brengen erfgoedactoren samenontwikkelen onroerend erfgoed en engageren het brede publiek.

Wij zetten ervaringen op het gebied van ontwikkeling, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed om in expertise ter ondersteuning en versterking van de sector. In alles wat wij doen werken wij samen met andere partijen om kennis te bundelen en slagkracht te vergroten.

Visie van Herita

In 2025 heeft Vlaanderen een bloeiende erfgoedsector waarbinnen professionelen, vrijwilligers en organisaties op het terrein van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed structureel samenwerken en elkaar aanvullen en versterken. De erfgoedsector organiseert een Open Erfgoeddag, voor zowel roerend als onroerend erfgoed.  Dit jaarlijkse evenement trekt meer dan 500.000 bezoekers.

Via digitale media vindt het brede publiek gemakkelijk de weg naar erfgoedsites en -evenementen, zowel op Open Erfgoeddag, als door het jaar heen. Herita participeert aan een betaalde cultuurjaarkaart die het publiek ongelimiteerd toegang verschaft tot monumenten. Een deel van de jaarlijkse fee vloeit terug naar de deelnemende onroerend-erfgoedbeheerders. Herita heeft structurele samenwerkingsovereenkomsten met strategische partners om het draagvlak voor erfgoed verder te maximaliseren.

Herita is in 2025 een kennis- en expertisecentrum voor onroerend erfgoed dat gekend en erkend wordt door het middenveld in de sector en door overheden. Bezitters, beheerders en verenigingen van onroerend erfgoed weten Herita te vinden en zijn dermate tevreden over de dienstverlening die zij van Herita ontvangen, dat zij ook bereid zijn hiervoor te betalen. Herita werkt op dit terrein samen met andere erfgoedkenniscentra in Vlaanderen en daarbuiten.

Om de eigen sites optimale aandacht te kunnen geven worden zij in een aparte eenheid (competence center) van Herita ontwikkeld en beheerd. Herita werkt hierbinnen structureel en projectmatig samen met strategische partners op het gebied van financiering, ontwikkeling, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed. Het ontwikkelen van nieuwe sites en het overdragen van (uit)ontwikkelde sites vormen een onderdeel van het hoofdproces van deze afdeling. De kennis en expertise die in deze afdeling wordt opgebouwd wordt omgezet in kennisproducten voor het middenveld in de sector.