Menu

380.000 Euro voor restauratie Transfo-site in Zwevegem

Transfo

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 381.174,21 euro toe voor de restauratie van de loods en de watertoren van de Transfo-site in Zwevegem. "Dit is het eerste deel van de premie uit de meerjarenovereenkomst 2019-2023 die mijn voorganger Geert Bourgeois eind 2018 voor een totaalbedrag van 3.173.990,67 euro toekende. Deze premie dient om het beton van de watertoren te herstellen en de loods te restaureren", licht Diependaele toe.

Transfo is de naam van de verrassende herbestemming van een oude elektriciteitscentrale, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. Om dit industriële erfgoed een toekomst te geven zocht de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen. “Onroerend erfgoed maakt een belangrijk onderdeel uit van onze Vlaamse identiteit, daarom moeten we zorg dragen voor onze waardevolle geschiedenis”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Transfo

Het project heeft een grote maatschappelijke betekenis. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde. Een belangrijk deel van de herbestemming is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementhal, de stookolietank is een duiktank en het transfogebouw wordt een bedrijfsgebouw.

Tussen 2019 en 2023 verleggen de restauratiewerken de focus van de centrale gebouwencluster (machinezaal, ketelhuizen en het nieuwe transfogebouw) naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning, en het gebouw ‘Elia.’  Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriciens, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker. 

De site Transfo is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal en door de gaafheid van de site als geheel een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. De site Transfo is sinds 1999 beschermd als monument

De site is erkend als open erfgoed. Dat betekent dat het een inspirerend voorbeeld is voor de ontwikkeling en openstelling van andere sites waar men een evenwicht tracht te zoeken tussen de erfgoedwaarden en de openstelling. Het is een label voor bezoekers die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle, toegankelijke, opengestelde erfgoedsites.