Menu

9,7 miljoen euro voor de restauratie van beschermde onderwijsgebouwen

Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, investeert 9.745.147 euro in de restauratie van onderwijsgebouwen die beschermd zijn als monument.  “Door te investeren in beschermde monumenten die gebruikt worden door ons onderwijs, gaan we duurzaam om met het bestaande onderwijspatrimonium. Schoollopen in een beschermd monument is elke dag geschiedenis inademen.

In Vlaanderen zijn 152 lager of middelbare scholen en 29 universitaire gebouwen beschermd. Tientallen beschermde gebouwen doen vandaag dienst als schoolgebouw, terwijl ze oorspronkelijk een andere bestemming hadden. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Al in 1933 beschermden we voor het eerst een school: het Jezuïetencollege in Halle. Verleden jaar beschermde ik nog het provinciaal Handels- en taalinstituut in Gent.

Duizenden kinderen, jongeren, en leerkrachten leren en werken dus dagelijks in erfgoed. Ze worden ondergedompeld in de geschiedenis van ons onderwijs. Matthias Diependaele verduidelijkt: “Een van de redenen om onderwijsgebouwen te beschermen, is omdat ze ons iets vertellen over onze geschiedenis. Het zijn herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Ze maken op die manier deel uit van onze Vlaamse identiteit.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vult aan: “Vlaanderen dankt zijn welvaart aan een lange traditie van steengoed onderwijs. We moeten dus blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, en in de kwaliteit van onze onderwijsgebouwen. Deze regeerperiode komt er een grote investeringsgolf voor gloednieuwe schoolgebouwen, maar ondertussen houden we ook historisch onderwijserfgoed in ere.”

Deze monumenten zijn een grote troef voor Vlaanderen. Ze zijn van belang voor onze toekomst en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Minister Diependaele besluit: “Ook daarom investeren we in erfgoed, waarbij we streven naar sociale duurzaamheid. Erfgoed is functioneel, heeft esthetische waarde en sociale betekenis. Op die manier vormt erfgoed een verbindende factor in gemeenschappen. Mensen geven voortdurend nieuwe en actuele betekenissen aan de plekken waar ze vertoeven en dragen die ervaringen, belevingen, waarderingen en betekenissen over aan anderen en aan volgende generaties.

Pauscollege Leuven

Deze scholen kunnen werken aan hun beschermde gebouw starten:

  1. K.U.Leuven, studentenresidentie Pauscollege: € 4.021.417,77
  2. Hoge Zeevaartschool Antwerpen: € 3.863.331,54
  3. Universiteit Antwerpen: Knechtjeshuis (Paardenmarkt): € 703.908,17
  4. Vzw Katholieke Basisschool Hunnegem, Geraardsbergen: priorij: € 146.314,17
  5. Vzw Parochiaal Schoolcomité Leut, Maasmechelen: kleuterschool Leut: € 280.821,46
  6. Katholiek Onderwijs Sint-Willibrord – vzw Wico, Pelt: Sint-Hubertuscollege: € 729.354,62

Het pauscollege in Leuven (€ 4.021.417,77) werd in 1523 opgericht als theologiecollege op vraag van paus Adrianus VI. Het groeide uit tot één van de meest welvarende colleges in onze streken. Vanaf 1775 werd een nieuwe complex gebouwd, gevormd door een monumentale straatvleugel en twee hogere vleugels rond een binnenkoer. Vandaag wordt het pauscollege gebruikt als studentenresidentie. De gevels worden gerestaureerd naar hun oorspronkelijke gepleisterde of gekaleide toestand in de 18de eeuw. Om de zolders in gebruik te kunnen nemen, worden dakkapellen aangebracht volgens oorspronkelijk model. Het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd, maar ter verbetering van de thermische eigenschappen wordt er dun dubbel glas (buitenglasplaat getrokken glas) in geplaatst. Op de binnenkoer wordt de originele kasseibestrating zoveel mogelijk behouden en hersteld.

Het modernistische gebouw waar de Hogere Zeevaartschool (€ 3.863.331,54) in gehuisvest is, krijgt zijn vroegere glans en glorie terug. De originele volumes worden hersteld, de buitenkant wordt zowel architecturaal als materiaaltechnisch opgewaardeerd net als het interieur. Zo wil men het origineel ruimtelijk concept opnieuw leesbaar maken.

Het Knechtjeshuis in Antwerpen (€ 703.908,17) wordt gerestaureerd en geherwaardeerd als universiteitssite van de stadscampus van de UAntwerpen. Het werd in de 16de eeuw gesticht als weeshuis voor jongens en vanaf de 19de eeuw gebruikt door opeenvolgende onderwijsinstellingen. Het maakt deel uit van een groter gebouwencomplex dat binnenkort de opleiding Productontwikkeling zal huisvesten.

De priorij van Hunnegem (€ 146.314,17) werd in 1624 als klooster voor zusters benedictinessen uit Atrecht bij de vroegere parochiekerk van Hunnegem gesticht. Het klooster werd gekoppeld aan de onderwijsinrichting van de zusters en doorheen de 19de eeuw tot en met het begin van de 20ste eeuw uitgebreid met bijkomende schoolvolumes. De gevels en daken worden gerestaureerd. Langs de straatkant wordt het historisch beeld volledig behouden.
 

De gemeenteschool van Leut (€ 280.821,46) is een typisch neoclassicistisch schoolgebouw. Na een totaalrestauratie kan ze opnieuw gebruikt worden als kleuterschool.

In Pelt wordt de buitenkant van het Sint-Hubertuscollege (€ 729.354,62) gerestaureerd: de daken, de gevels en het schrijnwerk. Het Sint-Hubertuscollege werd gebouwd in 1910, het gaat om het eerste Vlaamse Nederlandstalige college.