Menu

Beheersplan Molen van Hoeke goedgekeurd

Molen van Hoeke Damme

Op 16 januari 2020 werd het beheersplan van de Molen van Hoeke in Damme goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Samen met de goedkeuring van het beheersplan werd de molen ook erkend als Open Erfgoed. De molen is een uniek stukje industrieel-archeologisch bouwkundig erfgoed, alsook een uniek restant van het immateriële molenaarsambacht. Het beheersplan focust sterk op de consolidatie en beleving van het aanwezige erfgoed.

Beheersplan

Het beheersplan inventariseert en zet de krijtlijnen uit voor de verdere ontwikkeling, het onderhoud en het toekomstige gebruik van het erfgoed op lange termijn. Het formuleert beheersmaatregelen, die de visie op het beheer van de molen op lange termijn zullen ondersteunen. Gezien de goede staat van de molen, zullen de beheerswerkzaamheden beperkt blijven. 

De beheersdoelstellingen zijn:

  • Behoud van de archeologische ondergrond
  • Behoud van de historische structuur
  • Behoud van windvang
  • Maalvaardigheid van de molen
  • Verhoging van de belevingswaarden

Aangezien de Molen van Hoeke deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, zijn er in het beheersplan ook enkele beheersdoelstellingen voor de omgeving opgenomen. Zo zullen er werkzaamheden in functie van het algemeen behoud plaatsvinden aan de maalderij en de molenaarswoning met schuren en stallen. Het gaat om algemene werkzaamheden aan het gevelparement, de daken en het schrijnwerk.

Open Erfgoed

Samen met dit beheersplan krijgt de molen ook het exclusieve kwaliteitslabel Open Erfgoed. Deze erkenning is een logische bekroning van de inspanningen die de voorbije jaren werden geleverd en bovendien een stevige motivatie om ook de volgende jaren de ingeslagen weg te blijven voortzetten.

De ontsluiting van de molen zal verder geoptimaliseerd worden zonder het unieke, persoonlijke karakter van de molen te verliezen. Vrijwillig molenaar Filip Devoldere zal de openstelling van de molen voor zijn rekening blijven nemen. Herita zal de komende jaren samen met molenaar Filip de openstelling versterken door werk te maken van een digitale ontsluiting.