Menu

Belastingvermindering voor investeerders beschermd erfgoed

Werken met laptop

Vraag tijdig je attest aan

Eigenaars, erfpachthouders, vruchtgebruikers en opstalhouders die investeren in de restauratie en het onderhoud van hun beschermd onroerend erfgoed, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Het gaat om een vermindering van 40% op een maximum van 25.000 euro per onroerend goed. Attesten voor uitgaven in het jaar 2021 (aanslagjaar 2022) kunnen aangevraagd worden tot 14 januari 2022. Wacht dus niet tot je aanslagbiljet in de bus zit, maar vraag tijdig je attest aan!

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed, maar kan niet worden gecumuleerd met een premie. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.