Menu

Belgium, Battlefield of Europe: sluit je aan bij dit netwerk

Fort Napoleon

Een inspirerend netwerk

Het War Heritage Institute, de federale instelling met als missie de valorisatie van het Belgische militair erfgoed, start het netwerkproject ‘Belgium, Battlefield of Europe?’ op. Dit netwerk is een losse associatie van militair-historische instellingen in België die kunnen samenwerken op het vlak van militaire (oorlogs)geschiedenis, herinnering en toerisme.

War Heritage Institute

Het War Heritage Institute (WHI) is de nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering, onder voogdij van de minister van Defensie. Via de Erfgoedraad van de instelling wordt de samenwerking met het werkveld op het vlak van musea, onroerend erfgoed, toerisme en educatie vorm gegeven. In de aanloop naar 2025 wordt werk gemaakt van de uitbouw van een structureel netwerk rond het thema ‘Belgium, Battlefield of Europe’ (BBE). Hierbij worden zoveel mogelijk musea, sites en organisaties die werkzaam zijn rond militaire geschiedenis en herinnering betrokken. De belangrijkste actoren kunnen worden erkend als geassocieerde site van het WHI en een zetel in diens Erfgoedraad krijgen

Je kan je aanmelden tot 31 december 2020