Menu

De reliekenschat van Herkenrode is erkend als Vlaams topstuk

Reliekschat Herkenrode

Met de lijst van topstukken beschermt de Vlaamse overheid unieke cultuurgoederen en zorgt ze ervoor dat zeldzame en onmisbare voorwerpen niet verloren gaan. Deze voorwerpen mogen bijvoorbeeld niet zonder toestemming verkocht worden aan buitenlandse geïnteresseerden en je kan rekenen op restauratiesubsidies. Sinds deze week staat de reliekenschat van Herkenrode ook op de lijst. 

De reliekenschat is een grote verzameling van schedel- en botrelieken die volgens de legende afkomstig zijn van de heilige Ursula en haar gezelschap van 11.000 maagden. Onder andere dankzij de aanwezigheid van deze relieken, groeide de abdij van Herkenrode in de dertiende en veertiende eeuw uit tot een drukbezocht pelgrimsoord. De reliekenschat wordt momenteel bewaard in de kathedraal in Hasselt.