Menu

Dien jouw voorstel voor het Open Monumentencongres in

Open Monumentencongres 2017

Oproep

Gezocht: inspirerende en innovatieve projecten uit de erfgoedsector, met een inclusieve benadering

Heb je dit jaar of vorig jaar zo’n project gerealiseerd en wil je het delen met de brede erfgoedsector tijdens het Open Monumentencongres 2021? Bezorg ons dan via dit formulier alle informatie over jouw project. Wie weet inspireert jouw project ook andere erfgoedzorgers.

Het Open Monumentencongres

Het Open Monumentencongres van Herita is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsmoment voor de onroerenderfgoedsector in Vlaanderen, georganiseerd door Herita. In 2021 vindt het congres plaats op donderdag 20 mei 2021.  In de nasleep van de coronacrisis zal het Open Monumentencongres digitaal plaatsvinden. Zo garanderen we de veiligheid van congresdeelnemers, sprekers en medewerkers.  

Inschrijven van het congres is mogelijk vanaf maart 2021.

Voor wie is het congres interessant?

Het Open Monumentencongres trekt elk jaar een divers publiek. 

Doelgroepen van het congres:

 • Publiekswerkers en communicatieverantwoordelijken van monumenten, musea, historische huizen, …
 • Beleids- en beslissingsmakers op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau
 • Medewerkers van gemeentelijke erfgoeddiensten, cultuurdiensten, toeristische diensten,…
 • Erfgoedcellen, IOED’s
 • Beheerders van onroerend erfgoed
 • Erfgoedverenigingen
 • Aannemers en projectontwikkelaars
 • Ontwerpers, architecten en studie- en adviesbureaus
 • Uitvoerders
OMC 2019

Onderwerpen

Anders dan voorgaande jaren werken we voor de editie van 2021 met een overkoepelend thema: inclusie. Dit sluit aan bij het Europese thema voor Open Monumentendag. 

Waarvoor staat inclusie?

 • Diversiteit verwijst naar mensen van zogenaamde rassen, etniciteiten, geslachten, leeftijden, religies, capaciteiten, seksuele geaardheden en mensen met verschillen in opleiding, ervaring en inkomen. Meer nog gaat diversiteit om het erkennen van deze verschillen.
 • Inclusie verwijst naar het creëren van een gastvrije, open ervaring waar iedereen gelijkwaardig aan kan deelnemen.

Voor het Open Monumentencongres zijn we op zoek naar diverse erfgoedprojecten die op verschillende manieren aan de slag zijn gegaan met dit thema.

Laat je inspireren door onderstaande suggesties of stel zelf een onderwerp of spreker voor.

 • Heb jij op een innovatieve en inclusieve manier een restauratie- of herbestemmingsproject aangepakt?
 • Heb jij een sprekend voorbeeld van een herbestemming met participatie en samenwerking van een erfgoedgemeenschap?
 • Wordt jouw site geëxploiteerd door horeca of andere commerciële organisaties en heb je daarbij aandacht voor de tewerkstelling van kansengroepen? Breng je samen met hen het verhaal van de plek naar het publiek?
 • Hoe laat jij je publiek mee nadenken over of meewerken bij ontwikkeling van nieuw aanbod?
 • Hoe betrek jij de erfgoedgemeenschap (bezoekers, buurtbewoners, vrijwilligers, gidsen, overheden,…) bij de ontwikkeling van nieuw aanbod?
 • Hoe bereik jij op een doelgerichte manier een bepaalde doelgroep? Wat werkt? Wat niet?
 • Hoe ga jij om met vrijwilligers? Hoe motiveer en rekruteer je hen? Hoe verjong en diversifieer jij je vrijwilligersbestand?
 • Hoe verzamel jij mensen met uiteenlopende achtergronden rondom erfgoed om samen de schouders onder een project te zetten?
OMC18

Praktisch

Je kan jouw project op verschillende manieren voorstellen aan de deelnemers van het Open Monumentencongres:

 • In een digitale lezing: het uitgangspunt is een concreet project waarin ook aandacht besteed wordt aan de evaluatie en de lessons learned van het project in kwestie. Deelnemers kunnen nadien vragen stellen.
 • Met een digitale workshop: hierin staat interactie centraal, de deelnemer gaat met tips & tricks naar huis en kan meteen aan de slag gaan.
 • Een vernieuwende digitale sessie: naast bovenstaande opties wil Herita je aanmoedigen om na te denken over een creatieve manier om jouw project digitaal voor te stellen. 

Deadline voor het indienen van jouw voorstel is 11 januari 2021. Vervolgens maken we een selectie van de projecten en eind januari hoor je van ons of je jouw project kan komen voorstellen tijdens het Open Monumentencongres op 20 mei 2021.