Menu

European Heritage Label verslag werd gepubliceerd

European Heritage Label

Het Europese panel van onafhankelijke experts concludeerde dat alle 38 sites die in 2020 het European Heritage Label dragen, nog steeds voldoen aan de criteria voor de toekenning van het Europees erfgoedlabel. Hun conclusie is gebaseerd op de toewijding van de sites aan de doelstellingen uit het actieplan, hun inspanningen om het gevoel van Europees burgerschap te versterken en het bevorderen van de interculturele dialoog.

Europees Erfgoedlabel

In 2006 namen Frankrijk, Hongarije en Spanje het initiatief voor het label. Inmiddels is het label een actie van de Europese Unie en kan België ook kandidaten voordragen.

De volgende vormen van erfgoed (inclusief hedendaags erfgoed) komen in aanmerking voor het Europees Erfgoedlabel:

  • gebouwen;
  • natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke locaties;
  • cultuurlandschappen;
  • plaatsen van herinnering;
  • cultuurgoederen en –objecten en immaterieel erfgoed voor zover ze met een bepaalde plaats verbonden zijn.

Het label is bedoeld voor de promotie van de Europese dimensie van de plek, het beter toegankelijk maken van de site voor Europese burgers en het verhogen van de kwaliteit van de activiteiten van en informatie over de site. Gebouwen en plaatsen (sites) met een Europees Erfgoedlabel zijn herkenbaar aan een plaquette op de gevel.