Menu

Herita en Gemeente Holsbeek slaan handen in elkaar voor restauratie Kasteel van Horst

Kasteel van Horst

Woensdag 17 maart ondertekenen Herita en de Gemeente Holsbeek een belangrijke overeenkomst. Gemeente Holsbeek zal tot en met 2026 jaarlijks €22.000 investeren in de restauratie van het Kasteel van Horst. Met de overeenkomst krijgt het restauratieproces een boost en bevestigt de gemeente het vertrouwen in Herita, de beheerder van het kasteel.

17 maart markeert een bijzondere dag voor het Kasteel van Horst. Burgemeester van Holsbeek Hans Eyssen en Matthias Francken, algemeen directeur van Herita, ondertekenen woensdag 17 maart een beheersovereenkomst . "Dit partnerschap vormt een solide basis voor het restauratieproces. Door de handen in elkaar te slaan vergroten we onze slagkracht en verzekeren we een mooie toekomst voor het kasteel", aldus Matthias Francken. 

Een nieuwe stap in het restauratieproces

Na een aantal belangrijke vooronderzoeken, onder andere over de stabiliteit, zal de restauratie vanaf 2021 een versnelling hoger schakelen. Zo wil Herita starten met de restauratie van de brug, de toegangspoort, de kaaimuur, het trappenhuis, de kapel en de donjon. Het dossier daarvoor is deze maand ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De komende jaren zal zo fase per fase het volledige kasteel worden gerestaureerd.

Kasteel van Horst

Fondsenwerving

Help Horst

De bouwkost van de volledige restauratie is geraamd op ongeveer 6,3 miljoen euro. Daarvoor kan Herita rekenen op een belangrijke subsidie van de Vlaamse overheid en de inbreng van eigen middelen vanuit Herita. Maar dat is lang niet voldoende. De ondersteuning van de Gemeente Holsbeek is dan ook erg welkom. Via 'Help Horst', een fondsenwervingsactie voor het kasteel, gaat Herita nu nog op zoek naar minimaal €200.000 om het restauratiebudget rond te krijgen en het Kasteel in al zijn glorie te herstellen. Iedereen met een hart voor het kasteel kan zijn of haar steentje bijdragen. Voor giften vanaf €40 krijgen donateurs een fiscaal attest waarmee ze belastingvermindering bekomen.