Menu

Herita medeondertekenaar van open brief: erfgoed en musea als pijlers van het postcorona-beleid

Open brief

Op 24 april publiceerden landelijke erfgoed- en museumorganisaties uit België een open brief waarin ze de federale eerste minister, de minister-presidenten van gewesten en gemeenschappen, parlementsleden en burgemeesters oproepen om zich samen met de sector in te zetten voor een maatschappelijke heropleving, door een heropening van musea en erfgoedsites te bewerkstelligen. Je kan de brief hieronder bekijken.

De impact van de coronacrisis is groot. We zijn gedwongen om grotendeels in quarantaine te blijven en het grootste deel van onze buitenhuisactiviteiten te staken. Anderzijds worden de eerste stappen gezet richting heropstart van sectoren en mogelijkheden om plekken te bezoeken waar mensen een meerwaarde vinden. Musea en erfgoedsites spelen op dat vlak een belangrijke sociale en economische rol. Erfgoed versterkt de sociale veerkracht van mensen en gemeenschappen bij ingrijpende gebeurtenissen. Vandaar een oproep om de toegankelijkheid tot die plekken expliciet mee te nemen in de exit-strategie.

De oproep gaat uit van overheidsorganen, landelijke en regionale vertegenwoordigers van internationale ngo’s en nationale en regionale erfgoedorganisaties die voor het eerst de krachten bundelden: Vlaamse Unesco Commissie van België, Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO, ICOM België Vlaanderen, ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles, ICOMOS Vlaanderen-Brussel, ICOMOS Belgique Wallonie-Bruxelles, FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Musées et Société en Wallonie, Brussels Museums, Vlaams Museumoverleg, Werkplaats immaterieel erfgoed, Europa Nostra Belgium en Herita.

De open brief werd ook bezorgd aan Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor cultuur, aan minister Matthias Diependaele, bevoegd voor onroerend erfgoed en aan het agentschap Onroerend Erfgoed.