Menu

Historic England publiceert Heritage at Risk Register 2021

Battersea Power Station

Motor van een indrukwekkende erfgoeddynamiek

De erfgoedorganisatie Historic England groeide in 2015 voort uit English Heritage, brengt het erfgoedaanbod in kaart, werkt aan bescherming en adviseert het Engelse beleid, zowel lokaal als nationaal. Jaarlijks brengen ze een belangrijk rapport uit, de zogenaamde Heritage at Risk Register, waarin de meest kwetsbare monumenten opgesomd worden met een bondige maar duidelijke ‘diagnose’ van hun toestand. Het Heritage at Risk Register rapporteert zo de gezondheidstoestand van Engelands meest gewaardeerde historische sites en legt de vinger op de wonde van monumenten die dreigen verloren te gaan door verwaarlozing of verval. 

Hun jaarrapport van 2021 werd deze maand gepubliceerd en klopte af op 4.985 items, gaande van bouwkundig en industrieel erfgoed, tot archeologische sites, scheepswrakken, parken en  tuinen. Daar zijn helaas 130 monumenten bijgekomen sinds vorig jaar omdat hun toestand aanzienlijk achteruitgegaan was gegaan. 233 andere monumenten bleken weer klaar voor de toekomst en werden uit de lijst geschrapt. 

Heritage at Risk werd zo de motor van een indrukwekkende erfgoeddynamiek. Deze is te danken aan het harde werk en de toewijding van vele lokale initiatieven, die ondanks de povere COVID-omstandigheden opkwamen voor hun erfgoed. Eigenaars, lokale besturen, allerhande goede doelen en Historic England zelf slaan handen en financiële middelen in elkaar om restauraties en herbestemmingen mogelijk te maken. Onder meer het iconische Londense Battersea Power Station (foto) verdween dankzij een ambitieus ontwikkelingsprogramma van de weinig benijdenswaardige lijst en zal in 2022 na 30 jaar eindelijk weer de deuren kunnen openzetten. Doorwinterde Pink Floyd fans zijn alvast gewaarschuwd!

Met de klimaattop van Glasgow in de achtertuin, onderstreept Historic England directeur Duncan Wilson graag de sleutelrol van erfgoed  in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Circulair hergebruik van historische gebouwen uit het Heritage at Risk Register vermijdt immers de klimaatbelasting van afbraak, afvoer en nieuwbouw. Om de klimaatambities van 2050 te halen is, aldus Duncan Wilson, recycleren, hergebruiken en verantwoordelijk beheer van ons historisch patrimonium simpelweg onontbeerlijk.