Menu

Kolenwasserijen 1 en 3 van Beringen: onderbouw blijft beschermd, bovenste verdiepingen worden gedeclasseerd

Kolenwasserij Beringen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent een bijkomende premie van 2 miljoen euro toe voor de restauratie van de sokkel van de kolenwasserijen in Beringen. De hogere verdiepingen kunnen gesloopt worden als er een even groot volume in de plaats komt. 

De mijnsite van Beringen is de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen: ze omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium. De 4 kolenwasserijen in Beringen zijn de enige bewaarde kolenwasserijen van de Kempense Steenkoolmijnen. Be-Mine, de beheerder van de site, had in 2018 gevraagd om de bescherming van de vervallen kolenwasserijen 1 en 3 op te heffen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er 1311 bezwaren tegen dit voorstel binnen. Hierop gaf toenmalig minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois de opdracht aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om een rapport op te stellen over de  kolenwasserijen in kwestie. Het rapport concludeerde dat een herbestemming van kolenwasserijen 1 en 3 binnen het huidige beschermingsbesluit weldegelijk mogelijk is. 

Minister Diependaele heeft echter beslist om het advies van dit rapport niet te volgen: "Ik nam de bevinden uit dit participatietraject mee om een beslissing te nemen. Het is voor mij cruciaal dat de belevingswaarde en de identiteit van de mijnsite worden gevrijwaard. De omvang van het volume en de kolommenstructuur van kolenwasserijen 1 en 3 en zijn beeldbepalend voor het hele ensemble van de mijngebouwen. De bijkomende premie van 2 miljoen euro zal gebruikt worden om de sokkel van de twee kolenwasserijen te restaureren en te integreren in een nieuw volume dat qua omvang en beeldwaarde refereert aan het bestaande gebouw. Ik hef de bescherming van kolenwasserijen 1 en 3 op zodra de omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk is verklaard door de stad Beringen. Met deze oplossing zorg ik ervoor dat het herbestemmingsproject voltooid kan worden mét behoud van de beeldwaarde van de gebouwen."  

Herita gaf eerder een beknopt overzicht van het dossier rond de kolenwasserij. Dat kan je hier lezen.