Menu

Oproep: Erfgoed Voorkempen zoekt oude landbouwwerktuigen

Erfgoed Voorkempen start een inventarisatie- en ontsluitingsproject van agrarisch erfgoed. Heb jij oude landbouwwerktuigen staan of ben je in het bezit van oude documentatie over landbouwtechnieken? Blaas nieuw leven in je oude schatten en contacteer Erfgoed Voorkempen. Wie weet spelen ze binnenkort de hoofdrol in een expo.

Er liggen heel wat verborgen schatten in oude schuren, op zolders, in de herinneringen en handen van (ex-)landbouwers en eigenaars van historische hoeves. We doen nu beroep op hen om het agrarisch verleden te reconstrueren en nieuw leven in te blazen,” verduidelijkt Ellen Decraene van Erfgoed Voorkempen. Heb je een privécollectie, ben je eigenaar van een landbouwbedrijf of hoeve, ben je een ambachtsman of gebruik je oude werktechnieken, ben je lid van een heemkundige kring met oog voor agrarisch erfgoed: vul de korte bevraging in. “Ook als je niet goed weet wat voor voorwerp je in handen hebt, achterhalen we graag samen met jou de oorsprong en de betekenis van je object,” vult Ellen aan.

 

Agrarisch erfgoed, meer dan de typische langgevelhoeve

Het in cultuur brengen van de heidegronde, het ontginnen van turf en het harde leven van de boeren op het platteland bepaalden de hedendaagse landelijke identiteit van de Voorkempen. Het meest zichtbare en herkenbare voorbeeld is de Kempense langgevelhoeve, in de volksmond bekend als ‘hoef’. Bij de inventarisering en subsidiering lag de focus vooral op dit groot agrarisch erfgoed. Het landschap in de Voorkempen herbergt veel meer, vaak verborgen erfgoed dat ons herinnert aan agrarische activiteiten in deze streek: een hoevekapel, een bakoventje of waterput bij een historische hoeve, een oude eik die een belangrijke perceelsgrens markeert, een monumentale dreef of houtkant aansluitend aan een weiland of een knoteik op het erf in functie van geriefhout.

 

Werk mee aan de inventarisatieronde

Erfgoed Voorkempen wil de komende zomermaanden zoveel mogelijk landbouwwerktuigen, ambachten, oude hoeves (met kleinere bijgebouwen) en landschapselementen in kaart  brengen. Op die manier wil de organisatie klein landelijk erfgoed in de streek nieuw leven inblazen. Kennis en ondersteuning van cultureel agrarische erfgoed is het startpunt voor de verduurzaming en hergebruik.

  • Ken jij de verhalen en familiegeschiedenis achter een historische hoeve in jouw buurt?
  • Heb jij oude foto’s van landbouwerven, oude boerenfamilies, veemarkten, …?
  • Ben jij (particulier, heemkundige kring, …) de trotse eigenaar van een collectie landbouwalaam en/of ben jij een ambachtsman/vrouw die zijn/haar vakkennis wil delen?
  • Heb jij een oud bakhuisje, waterput of nog andere voorbeelden?

Neem contact op met Erfgoed Voorkempen via het online formulier. De organisatie ontvangt graag jouw foto’s, luistert naar jouw verhalen, brengt een bezoek aan je collectie, bekijkt wat jouw noden en behoeften zijn en hoe je wil bijdragen aan dit project. Met het verzamelde materiaal gaat het team aan de slag om workshops, wandelroutes en expo’s te organiseren.

 

Praktische info