Menu

Premieregels gewijzigd

Paleis op de Meir

Premie via oproep

Op 15 december 2020 traden de aangekondigde wijzigingen aan de premieregels in werking. De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 11 december haar definitieve goedkeuring aan het besluit om de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten te wijzigen. Het gaat om het besluit waarin een verhoging van de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure en de invoering van een nieuwe premie via oproep is opgenomen.

De wijzigingen aan de premieregels zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid.