Menu

Roeselare zoekt experts om te zetelen in nieuwe kwaliteitskamer

Recent werd de opstart van de kwaliteitskamer in Roeselare goedgekeurd. De kwaliteitskamer is een adviescommissie die aanvragen met een impact op de ruimtelijke kwaliteit en het stadsbeeld, zal adviseren, aan de hand van de criteria schaal, context, kader en programma. Als snel groeiende centrumstad is Roeselare ervan overtuigd dat de kwaliteitskamer zowel het stadsbestuur, de aanvrager als de burgers zal kunnen bijstaan, inspireren, ondersteunen en adviseren.

De kwaliteitskamer zal bestaan uit de stadsontwikkelaar en 4 externe deskundigen. De Stad gaat nu op zoek naar profielen met de juiste dosis ervaring en autoriteit (experten) om te zetelen in deze kwaliteitskamer.

Experten

Welke deskundigen worden gezocht?

1.       Profiel stedenbouw en ruimtelijke planning. De kandidaat heeft een stedenbouwkundige achtergrond en minimaal 10 jaar professionele of academische ervaring in het stedenbouwkundig ontwerp en studie. Ervaring met grotere stadsontwikkelingsprojecten is een must.

2.       Profiel architectuur. De kandidaat heeft een opleiding master in de architectuur genoten en minimaal 10 jaar professionele of academische ervaring. Ervaring met grotere stadsontwikkelingsprojecten is hier eveneens een must.

3.       Profiel erfgoed. De kandidaat heeft een masterdiploma monumentenzorg en heeft minimaal 10 jaar professionele ervaring met onroerend erfgoedprojecten.

4.       Profiel ontwerp publieke ruimte. De kandidaat heeft een achtergrond in het ontwerpen van publieke ruimte, in het bijzonder gelinkt aan grotere stadsontwikkelingsprojecten en heeft hierin minimaal 10 jaar ervaring.

Om hun ervaring en autoriteit aan te tonen, wordt aan de kandidaten gevraagd om naast een motivatiebrief met bijgevoegd CV, getuigschriften en diploma’s, ook een portfolio toe te voegen waaruit duidelijk blijkt dat ze uitblinken in een of meer van de geschetste expertisegebieden.

Ben jij de geschikte kandidaat?  Kandidaat-experts met ervaring en autoriteit in één of meerdere expertisegebieden kunnen tot en met uiterlijk zondag 19 januari 2020 hun kandidatuur indienen voor de expertenpool. 

Meer over kwaliteitskamers