Menu

Timelapse: zo werd de dam rond het Kasteel van Horst gebouwd

Eerste grote stap van restauratiewerken afgerond

Het eeuwenoude Kasteel van Horst in Holsbeek is een opmerkelijk stuk erfgoed in het hart van het Hageland. Er zijn grote restauratiewerkzaamheden noodzakelijk om het monument te kunnen bewaren en opnieuw open te stellen. Een eerste stap was de bouw van een 4 meter brede dam rond het kasteel. 
 
Drie weken geleden werd gestart met de opbouw van een 4 meter brede dam rond het kasteel. Vandaag is de dam volledig klaar. De dam legt de historische funderingen van het kasteel bloot voor bouwhistorische, natuurwetenschappelijke en stabiliteit-technische onderzoeken. Tijdens volgende restauratiefases zal de dam gebruikt worden als stabiele basis voor gevelstellingen.

Algemeen directeur Margit Bal is alvast tevreden met het resultaat: "De voltooiing van de dam is een eerste zichtbaar wapenfeit in het restauratieproces van het kasteel. Na een periode van onder meer archeologische onderzoeken die veelal achter de schermen gebeurden, zijn de restauratiewerken nu echt zichtbaar."

Een volgende grote stap in de restauratiewerken is de afname van de torenspits die in oktober zal plaatsvinden. Na restauratie zal de torenspits teruggeplaatst worden. Daarnaast zullen ook de nodige vooronderzoeken en een energieaudit plaatsvinden. In een latere fase zullen er consolidatie- en stabiliteitswerken worden uitgevoerd. Ook de interieurs met renaissanceafwerking zullen worden gerestaureerd. 

Voor een groot deel van de werken ontvangt Herita middelen van de Vlaamse overheid. Daarnaast investeert Herita ook eigen middelen in het kasteel. Om de volledige financiering rond te krijgen, roept Herita op om te doneren op het rekeningnummer BE39 4263 1743 6619. Iedereen kan het kasteel steunen met een gift of door zich te engageren als vriend van het kasteel. Meer info over deze fundraising via www.herita.be/kasteelvanhorst.

Remote video URL