Menu

VACATURE: Buurten met Erfgoed zoekt trekker met stuwkracht!

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker.

Buurten met erfgoed

Wat is Buurten met Erfgoed?

Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden een schooljaar lang actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht

In de periode 2019-2021 ontwikkelt Buurten met erfgoed een methodiek in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs, die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep van Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen.
De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), erfgoedcel VGC, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de provincie Oost-Vlaanderen.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in het secundair onderwijs als leerkracht, projectmatig, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
 • Je bent thuis in de wereld van eindtermen en leerplannen, en weet informatie die je daarover nodig hebt vlot te vinden.
 • Kennis van Cultuur in de Spiegel is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met onroerend, roerend en immaterieel cultureel erfgoed, en met het thema duurzaamheid.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken.
 • Je zal je regelmatig moeten verplaatsen, het werkterrein is Vlaanderen en Brussel; je wordt aangemoedigd daarbij gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Compententies

Buurten met Erfgoed zoekt een trekker die:

 • zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren;
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen;
 • mensen kan enthousiasmeren en coachen;
 • ondernemend en besluitvaardig is;
 • graag creatief denkt en werkt;
 • niet bang is om te evalueren, en om zelf te leren;
 • goed kan analyseren en synthetiseren;
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext;
 • nauw kan samenwerken met de collega’s van de stuurgroep.
vacature

Herken je jezelf in deze beschrijving?

Laat dan als de bliksem van je horen! 

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 27 januari 2020, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan:

Jeroen Walterus, zakelijk directeur
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
via jobs@faro.be

Wens je meer info? Je kan contact opnemen met Hildegarde Van Genechten (02 213 10 71) of Daphné Maes (015 20 51 74). 

Alle informatie die je nodig hebt om te solliciteren, vind je in onderstaande vacature.