Menu

Vraag tijdig je attest voor vermindering van de personenbelasting aan

restauratiewerken

Eigenaars, erfpachthouders, vruchtgebruikers en opstalhouders die investeren in de restauratie en het onderhoud van hun beschermd onroerend erfgoed, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Het gaat om een vermindering van 40% op een maximum van 25.000 euro per onroerend goed. Attesten voor uitgaven in het jaar 2019 (aanslagjaar 2020) kunnen aangevraagd worden tot 15 januari 2020. Wacht dus niet tot je aanslagbiljet in de bus zit, maar vraag tijdig je attest aan!

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed, maar kan je niet cumuleren met een premie. Meer informatie over deze vermindering van personenbelasting vind je hier.