Menu

Open Monumentencongres: het voormiddagprogramma

Open Monumentencongres

Het voormiddagprogramma

Samen werken aan onroerenderfgoedbeleid: het onroerenderfgoedrichtplan

An Verhelst en Marc De Bie, agentschap Onroerend Erfgoed

Een nieuwe beleidsperiode, een nieuwe aanpak. Het agentschap Onroerend Erfgoed brengt haar visie op het beleid ‘nieuwe stijl’. Bij dit transversale beleidsverhaal ligt de focus op participatie, transversale werking, subsidiariteit en oplossingsgerichtheid. Deze aanpak wordt duidelijk wanneer je het onroerenderfgoedrichtplan van dichtbij bekijkt.  Dit instrument dient om erfgoed te behouden en te ontwikkelen. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw wordt het beleid 'nieuwe stijl' toegelicht. 

Leo Van Broek

Balans en vooruitblik

Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

Leo Van Broeck maakt op het einde van zijn bouwmeesterschap de balans op.  Hij gaat daarbij voornamelijk in op erfgoed en herbestemming.  Welke lessen neemt hij mee, welke aanbevelingen wil hij meegeven aan zijn opvolger en wat is zijn boodschap voor professionals in de erfgoed- en bouwsector? 

De Vlaamse Bouwmeester blikt niet alleen terug, hij kijkt ook vooruit. In zijn betoog voor de toekomst zal hij ook het onroerenderfgoedrichtplan meenemen. 

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Sinds 1 september 2016 is hij aangesteld als Vlaamse Bouwmeester. In september 2020 loopt zijn termijn af. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Duncan Laird

The role of heritage and greenspace in the development of urban places

Duncan Laird, National Trust U.K.

Hoe ga je om met erfgoed in de stadskernen? En wat is de rol van gemeenschappen hierin? In deze lezing vertrekt Duncan Laird van het National Trust-onderzoek ‘Places that makes us’, waarin het effect van erfgoed op het maatschappelijk welzijn werd onderzocht. De inzichten uit dit onderzoek passen Duncan en zijn team systematisch toe in stadsontwikkelingsprogramma’s.  Via diverse praktijkvoorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk, licht hij toe hoe zijn team nieuwe duurzame modellen om erfgoed in stedelijke gebieden te beheren, uittest. Kom te weten hoe dit team vanuit het publieke belang de ontwikkeling van erfgoed in stedelijke contexten vooropstelt.

Duncan Laird is hoofd van de afdeling ‘Urban places’ van de National Trust U.K. en gespecialiseerd in stedelijke planning, mobiliteit, strategie ontwikkeling en business ontwikkeling. Vanuit de drie teams die hij leidt deelt hij zijn praktijkervaring.

Het volledige congresprogramma

8.30u Welkomstkoffie 
9.15u Welkom door Margit Bal, algemeen directeur Herita
9.30u Samen werken aan onroerenderfgoedbeleid: het onroerenderfgoedrichtplan
Door An Verhelst en Marc Debie - agentschap Onroerend Erfgoed
10u Balans en Vooruitblik
Door Leo Van Broeck - Vlaams Bouwmeester
10.30u Vragen uit het publiek, gemodereerd door Jana Kerremans
10.45u Koffiepauze
11.15u

The role of heritage and greenspace in the development of urban places
Door Duncan Laird - National Trust U.K.

12.15u Lunch
13.30u Parallelsessies reeks 1
14.30u Parallelsessies reeks 2 
15.40u Slotdebat, gemodereerd door Jana Kerremans
16.30u Speerpunten van het nieuwe beleid
Door Matthias Diependaele - Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.
16.45u Netwerkreceptie
17.45u Einde