Menu

Open Monumentencongres: parallelsessies reeks 1

lezing rond tafel

PARALLELSESSIES: REEKS 1

Familie op bezoek bij het Steenbakkerijmuseum

Hoe haal je meer uit je vrijwilligerswerking? (1)

Luc Verbeeck, EMABB vzw

Steenbakkerijmuseum EMABB in Boom doet er alles aan om haar vrijwilligersploeg tijdens de restauratie te blijven betrekken en motiveren.  Hun bijzondere initiatief en plan van aanpak maakte hen tot één van de laureaten van de projectoproep die Stichting Monumentenstrijd in 2019 lanceerde. EMABB-voorzitter Luc Verbeeck geeft je een inkijk in de unieke vrijwilligersaanpak van EMABB en deelt zijn manier van werken met jou.  Na Luc zal vrijwilligersexpert Koen Vermeulen zijn reflecties over dit praktijkvoorbeeld met de groep delen.

Ga na de uiteenzetting met Koen in debat over jouw specifieke situatie in een interactief gesprek. Pas daarna de aangereikte ideeën en tips toe op je eigen werking en je bent vertrokken. Zit je zelf met vragen rond je vrijwilligerswerking?  Stuur jouw vrijwilligersvraagstuk in

Deze sessie duurt 2 uur. Je hoeft dus geen sessie te kiezen uit de tweede reeks parallelsessies. 

Thema vrijwilligersmanagement
Type workshop
OMD 2019

'Dienst der Gedroomde Gewesten' bouwt samen met Ieperlingen aan de gedroomde stad

Theo Vantomme, Dienst der Gedroomde Gewesten

100 jaar na de start van de wederopbouw van Ieper nodigt de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ Ieperlingen en streekgenoten uit om op een sociaal-artistieke manier mee te denken over de stad van morgen. Maar daar stopt het niet. Dienst der Gedroomde Gewesten laat geïnteresseerde Ieperlingen mee ontwerpen en bouwen aan hun stad van morgen. Ontdek hoe Dienst der Gedroomde Gewesten via wervende acties jonge vrijwilligers heeft warm gemaakt voor het Ieperse erfgoed en hoe ze alle lokale krantenkoppen haalde met hun crowdfundingsactie die gebouwen te koop aanbood. Want voor de Dienst der Gedroomde Gewesten is de stad van morgen ondenkbaar zonder haar erfgoed.

Thema financiering
Type lezing met vragenronde
Michiel Van Balen

Een alternatief ontwikkelings- en financieringsmodel voor moeilijk te herbestemmen sites, praktijkvoorbeeld: Hal 5

Michiel Van Balen, mede-oprichter Miss Miyagi en projectcoördinator Hal 5

Vanuit de case van Hal 5, een industriële historische site, licht Michiel Van Balen een alternatief ontwikkelings- en  financieringsmodel voor herbestemming toe.  De laatste jaren wordt hard ingezet op het herbestemmen van bouwkundig erfgoed vanuit de visie dat gebruik de beste garantie is op behoud. Toch is het niet vanzelfsprekend om bij verlies van de oorspronkelijke functie een waardevol gebouw nieuw leven in te blazen.  Daarom wordt na jaren van leegstand vaak gekozen voor sloop of gekeken naar overheden om zelf te investeren omwille van de grote maatschappelijke meerwaarde.

Miss Miyagi onderzocht, i.o.v. de stad Leuven, hoe gebouwen een nieuw gebruik konden krijgen, mét behoud van de erfgoedwaarde, zonder dat de financiering volledig terechtkomt op de schouders van de overheid

Thema financiering, site-ontwikkeling
Type lezing met vragenronde
Abdij van Park

Duurzame ontwikkeling van erfgoedsites, praktijkvoorbeeld: Abdij van Park

Stefan Van Lani, Gemeentebedrijf Stad Leuven, projectcoördinator Abdij van Park

De Norbertijnensite, Abdij van Park, is voorwerp van een groots restauratie – en herbestemmingsprogramma. Daarbij is de inzet op een duurzame ontwikkeling van de site prioriteit. Tijdens deze lezing ontdek je hoe de site op verschillende aspecten van duurzaamheid inspeelt. Wat met actuele ecologische vraagstukken op deze historische site? Wat met energiewinning op de site? Op welke manier is er rekening gehouden met sociale en historische duurzaamheid?  Waarom werden specifieke restauratiekeuzes gemaakt naar materiaal en techniek toe? Stefan Van Lani geeft tijdens zijn sessie een antwoord op al jouw vragen. 

Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt het begrip duurzaamheid een concrete betekenis. 

Thema site-ontwikkeling
Type lezing met vragenronde
Scan4Stories

Scan4Stories, erfgoedverhalen in een virtueel jasje

Fauve Vanoverschelde, Howest

Hedendaagse erfgoedbezoekers zijn op zoek naar unieke belevingen. Maar hoe creëren we die? Om deze belevingen vorm te geven zijn sterke verhalen in combinatie met technologische innovatie essentieel. Daar weten de projectmedewerkers van Scan4Stories alles van!  

In deze lezing kom je meer te weten over immersieve technologie, het verschil tussen augmented, virtual en mixed reality en ontdek je hoe je deze technologieën als tool kan gebruiken om verhalen te laten schitteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij verhalen, storytellingtechnieken en technologie centraal staan, doe je inspiratie op voor jouw erfgoedpraktijk. 

Thema publiekswerking
Type lezing met vragenronde
Sint-Annakerk

Een nieuwe rol voor de Sint-Annakerk in Gent: inzicht in het herbestemmingsproces

Mia Segaert - PMV, Philippe Depotter - Bressers Architecten en Rik De Vooght - Rik De Vooght Architecten

In de Gentse binnenstad huist er binnenkort een Delhaize op een wel heel bijzondere plek, namelijk in de Sint-Annakerk. Het Gentse schepencollege besliste om in zee te gaan met het Consortium Markthal (Delhaize) om deze leegstaande kerk een nieuwe invulling te geven. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) begeleidde dit ontwikkelingstraject.  Tijdens deze lezing geeft Mia Segaert van PMV je een inkijk in dit ontwikkelingstraject. Ook Bressers architecten en Rik De Vooght Architecten vertellen je meer over hun concept voor deze opmerkelijke herbestemming.

Tijdens deze lezing kom je te weten welke argumenten de jury overtuigden van deze invulling. Je komt ook te weten welke aspecten en fases deel uitmaken van dit herbestemmingsproces.

Thema site-ontwikkeling
Type lezing met vragenronde

Beleving op het Open Monumentencongres