Menu

Overzicht van voorbije projectrekeningen

Hieronder vind je een opsomming van organisaties en monumenten die in het verleden gebruik maakten van een Herita-projectrekening. Deze projectrekeningen zijn intussen niet meer actief:

Projectrekening voorbij
 • Abdij Sint-Sixtus - West-Vleteren: restauratie abdij en kloostertuin
 • Basiliek Scherpenheuvel: onderhoud van de kerk, het omliggende park, beheer en onderhoud van het roerend patrimonium (schilderijen, beeldhouwwerk, vaatwerken, …)
 • Begijnhof van Oudenaarde: restauratie schilderijen begijnhofkapel
 • Belgisch Trekpaard: publiekswerking (demonstraties, publicaties, historische stoeten…)
 • De Casino (Sint-Niklaas): renovatie van een beschermd monument
 • Fraikingenootschap (Herentals): restauratie collectie borstbeelden van beeldhouwer Charles Fraikin
 • Grafzerkje vzw: restauratie van grafmonumenten
 • Het Orgel in Vlaanderen: uitgave van CD-reeks ‘Flemish Organ Treasure’ 
 • Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon: restauratie en ontsluiting steenovensite Sint-Amands (Klein-Brabant)
 • Maria door Vlaanderen gedragen: publicatie over Maria in Vlaanderen 
 • META (MobiliteitsErfgoed Tram en Autobus) : restauratie van historische trams
 • Midzeelhoeve (Sint-Katelijne-Waver): onderhoud en herstelling van gebouwen en landerijen van twee beschermde Brabantse pachthoeven
Ommgegang Brussel
 • Ommegang Brussel: onderhoud en herstel reuzenerfgoed en historische kledij
 • Vrienden van het Orgel van Sint-Walburga (Oudenaarde): restauratie van het orgel
 • Patrimonium Zusters Herkenrodeabdij (Hasselt): restauratie abdij en kloostertuin
 • Poldertram 9994 (Antwerpen): restauratie historische tramstellen
 • Sint-Gertrudiskerk Landen: integratie van een nieuw glasraam
 • Scheepvaartmuseum Baasrode: aankoop en bouw van maquettes van lokaal gebouwde ‘botter’-schepen
 • Sint-Amanduskapel Erembodegem: dringende restauratie- en instandhoudingswerkzaamheden
 • Sint-Andrieskerk Antwerpen: restauratie interieurelementen
 • Sint-Godelieveprocessie Gistel: bouw replica praalwagen en vervaardiging processiekledij
 • Sint-Janscollege Meldert: renovatie kasteeldomein
 • Sint-Lievenscollege Antwerpen: renovatie art-décogevel en uitwerking schoolarchief
 • Sint-Pius X Antwerpen: restauratie kapel en orgel
 • Sint-Rochuskerk Halle: dringende en niet-subsidieerbare restauratie- en onderhoudswerken vroege betonkerk
 • Stampe en Vertongen Vliegtuigmuseum (Deurne): realisatie van een standbeeld ter ere van luchtvaartpionier Jean Stampe
Paardenmolen Kortrijk
 • 't Fort en Paardenmolen Kortrijk: restauratie van een beschermde paardenmolen op het binnnenplein van een school
 • Tolerant (Rupelmonde): reconstructie van ‘Pegasus’ (scheepstype hengst), restauratie van een 12-voetsjol en een oude veerboot uit de Rupelstreek 
 • Vrienden van de Parkabdij (Heverlee): uitgave van een publicatie n.a.v. een hedendaagse kunsttentoonstelling in Abdij van ‘t Park
 • Vrienden van de Red Star Line (Antwerpen): uitbreiding van de museale collectie (documenten en objecten) gelinkt aan de scheepvaartmaatschappij Red Star Line
 • Vrikona (Vriendenkring Koninklijk Atheneum Antwerpen): restauratie van de neo-renaissancistische feestzaal in het schoolgebouw
 • Vzw Bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare: maken van een replica van het miraculeuze mariabeeld. Het originele beeld wordt enkel tijdens de meimaand tentoongesteld. Dankzij de replica kan het beeldje ook tijdens andere periodes in het jaar tentoongesteld worden.  De vzw had daarnaast ook nog een projectrekening lopen voor de restauratie van de ommegang.
 • Gemeente Dilbeek: Toerisme Vlaanderen riep 2019 uit tot het Bruegeljaar. Het project ‘De Blik van Bruegel’ moest Dilbeek op de kaart zetten als inspiratiebron van Bruegel. De kerk van Sint-​Anna-Pede en de Pedemolen zijn dé troeven die uitgespeeld werden.
Brugge Mariastad, projectrekening
 • Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie: publiekswerking omtrent gerealiseerde archeologische opgravingen
 • Sint-Fredegandusgezellen vzw: De Sint-​Fredegandusgezellen restaureerden met behulp van giften op de Herita-projectrekening de kunstwerken van de Sint-Fredeganduskerk in Deurne. 
 • Stichting Conservatorium Antwerpen: restauratie van boeken en instrumenten
 • Brugge Mariastad vzw: restauratie oorlogsmonument uit WO I en andere restauratieprojecten
 • Peter Benoit Fonds: restauratie van Peter Benoits vleugelpiano
 • De National vzw: toegankelijk maken van een oude stadscinema
 • NostalBus vzw: restauratie bus Van Hool AU124 (1976)
 • Molenkring Arbeid Adelt: restauratie Ravels Rosmolen
 • Scheepswerf Cyriel De Smet (Gottem): boek en reizende tentoonstelling
 • Steenschuit vzw: replica van het allereerste poolschip
 • Heilig Hartkapel Guigoven werd gerestaureerd onder impuls van vzw Bra Chique