Menu

Financiële steun nodig voor jouw erfgoedproject? Open een Herita-projectrekening

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen voor het grote publiek kost handevol geld. Naast premies, subsidies en fiscale maatregelen is er steeds meer nood aan alternatieve financieringsvormen. Vanuit een ruimere dienstverlening biedt Herita jou de mogelijkheid om een projectrekening te openen. Herita is immers erkend voor het uitreiken van fiscale attesten. Dat geeft potentiële donateurs een extra duwtje in de rug om jouw erfgoedproject financieel te steunen met een gift. 

projectrekening

Hoe werkt het?

 • Je stelt ons een wervend erfgoedproject voor.
 • Uiterlijk 30 dagen na de indiendatum ontvang je het rekeningnummer en de bankkaart en kan de wervingscampagne van start gaan.
 • Jij werft giften, Herita ondersteunt met advies en voert algemene promotie voor de lopende projecten. 
 • Je kan zelf alle stortingen en verrichtingen permanent digitaal opvolgen.
 • Herita betaalt uitgaven verbonden aan het project met middelen op de projectrekening.
 • Donateurs krijgen 45% van hun gift terug in de vorm van belastingvermindering. 
 • Herita bezorgt een fiscaal attest aan alle donateurs die minstens € 40 gaven.
 • We zetten jouw project in de kijker via een aparte pagina op openmonumenten.be 
Willy De Four
vzw Brugge Mariastad

Onze ervaring leert dat ook voor kleinere projecten van € 2000 of € 3000 een Herita-projectrekening ideaal is

Mensen bewonderen plafondstukken

Wie en wat komt in aanmerking?

 • Iedereen komt in aanmerking: vzw, stichting, gemeente, kerkfabriek, intergemeentelijke projectvereniging enz. 
 • Een erfgoedproject is beperkt in tijd en moet verband houden met beschermd en niet-beschermd erfgoed in de ruime betekenis. Herita werkt actief op monumenten, archeologie, landschappen en varend erfgoed maar ook roerend en immaterieel erfgoed in een onroerenderfgoedcontext komt in aanmerking.
 • De middelen zijn bestemd voor verwerving, onderzoek, beheer, restauratie of ontsluiting van erfgoed. Het project is duidelijk afgebakend in tijd en ruimte.
 • Elk project bevat een luik publiekswerking om giften te werven en de resultaten te tonen. Mogelijkheden genoeg: deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag, een tijdelijke of permanente openstelling, digitale en gedrukte communicatie en andere.  
Heilig Bloed Kapel Brugge

Waarom een projectrekening openen bij Herita

 • Herita spitst zich sinds 2002 als enige in Vlaanderen voor 100% toe op projectrekeningen voor erfgoedprojecten.
 • Herita opent een uniek rekeningnummer, alleen voor jouw project. Verkeerde stortingen zijn dus uitgesloten.
 • Via Open Monumenten bereikt Herita een breed publiek. Via jouw pagina op openmonumenten.be krijgt jouw project meteen promotie en zichtbaarheid naar een grote groep potentiële donateurs, die sowieso een hart voor erfgoed hebben. Onze leden of achterban rechtstreeks vragen om te storten op jouw projectrekening doen we echter niet.
 • Herita biedt de projectrekeningen aan binnen een ruimere dienstverlening op jouw maat: delen van kennis en expertise op vlak van fondsenwerving, communicatie, publiekswerking enz. We nemen dit op vanuit een partnerschap en bekijken samen hoe we jouw werking kunnen versterken. 
Bart De Vos
Gedelegeerd bestuurder vzw Eduard Bressinck

In 10 jaar tijd bracht onze projectrekening gemiddeld € 10 786, 59 per jaar op!

Voorwaarden

 • Herita heeft een unieke erkenning om erfgoedprojecten van derden te ondersteunen. Daaraan zijn vanuit de federale overheid strikte voorwaarden gekoppeld. Zo zijn giften voor de basiswerking van een organisatie (personeelskosten, website onderhouden,…) uitgesloten.
 • Je ontvangt de middelen niet zelf. Herita betaalt jouw leveranciers of een andere partij rechtstreeks. Zo geeft Herita jouw donateurs een extra garantie op de bestemming van hun gift.
 • Herita rekent op basis van de totaliteit van de giften een procentuele beheersvergoeding (5-4-3%) aan om de werking van de projectrekening en de bijhorende dienstverlening mogelijk te maken.

Interesse of wil je meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op via info@herita.be. 

Praktische documenten

Wil je een aanvraag doen om een projectrekening te openen? Bekijk dan zeker onderstaande documenten.