Menu

Restauratie van De Lansstoot, een bijzonder schilderij

Schilderij de lansstoot

De organisatie

 

Kerkfabriek Sint-Michiel is de kerkfabriek van de Sint-Michielskerk in het centrum van Brecht (Antwerpen). De eerste opdracht van de kerkfabriek bestaat erin om de erediensten in de kerk mogelijk te maken. Daarnaast wil de kerkfabriek ook zorg dragen voor het kunstpatrimonium dat zich in de kerk bevindt. Om erediensten mogelijk te kunnen maken, dringt een restauratie zich op. De giften op de Herita-projectrekening zullen gebruikt worden om het behoud en de restauratie van de kerk te bekostigen.

Het erfgoed

De kerkfabriek wil het schilderij, “De Lansstoot”, laten restaureren. Dit schilderij is van de hand van Jacobus Nieuwlants, geboren in Brecht in 1611. Het schilderij is een kopie naar P.P. Rubens en dateert uit de 17de eeuw. Het stelt Jezus Christus voor, die op het kruis een lans in lichaam gestoten krijgt.

Schilderij De Lansstoot

Het project

Het schilderij heeft een speciale betekenis voor de gemeente Brecht. Het is geschilderd door Brechtenaar Jacobus Nieuwlants (geboren in 1611). Oorspronkelijk hing het schilderij boven het barokke hoofdaltaar. Dit altaar is omstreeks 1900 vervangen door het huidig altaar en het schilderij is verhuisd naar de zuidelijke kooromgang, boven de deur van de sacristie. Om de originele uitstraling terug te bekomen is een restauratie noodzakelijk. Voor de restauratie is de kerkfabriek op zoek naar financiële steun via sponsoring, giften en toelagen.

Wil jij dit unieke erfgoedproject steunen? Dat kan met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert

Praktisch

  • RekeningnummerBE79 7430 7452 7033 - met vermelding van 'gift: De Lansstoot'