Menu

Rollen en verantwoordelijke pleitbezorging

Herita engageert zich als pleitbezorger maar kan en wenst die functie niet alleen op te nemen. Pleitbezorging richt zich op de erfgoedsector en alle belanghebbenden, op politiek, op media maar evenzeer op burgers, marktpartijen en andere maatschappelijke spelers. Alle betrokken hebben een rol te spelen en dragen daarin een verantwoordelijkheid. 

  • Iedereen heeft de mogelijkheid en taak om te signaleren.  
  • Herita heeft de taak om die signalen te registreren, te onderzoeken naar belang en vervolgens door te vertalen richting beleidsmakers, media en andere spelers en richting erfgoedsector. 
  • Van beleidsmakers en overheden wordt verwacht dat ze luisteren naar de signalen uit het veld, dat ze die ernstig nemen en samen met de betrokken werken aan oplossingen.