Menu

Sacred Books | Secret Libraries ontsluit 2 bewoonde kloosters in Brugge

Sacred Books

De organisatie

‘Sacred Books | Secret Libraries’ ontsluit het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in Brugge voor bezoekers.  Het betreft twee slotkloosters die al eeuwenlang in Brugge gevestigd zijn, een hoge erfgoedwaarde hebben en tot op heden niet toegankelijk waren. Bovendien zijn en blijven beide kloosters bewoond door gemeenschappen van contemplatieve religieuzen en gebeurt de ontsluiting in volle samenspraak met hen. Geleid door een gids wandelt de bezoeker langs een belevingsparcours doorheen het klooster. Boeken en bibliotheken vormen een rode draad doorheen het parcours. In de verhalen ligt het accent op het spiritueel erfgoed van de religieuzen.

Sacred Books

Het erfgoed

De twee kloosters zijn allebei markante, intacte en ruime sites in de historische binnenstad van Brugge. Het Engels Klooster is bekend om de koepelkerk en de relikwie van Thomas More. Het karmelietenklooster beschikt over een bijzondere  kloosterbibliotheek en een indrukwekkende refter.

Met het ontsluiten, bewaren en versterken van het specifieke religieuze karakter van beide unieke sites ambieert ‘Sacred Books | Secret Libraries’ de realisatie van een netwerk van open kloosters. Dit om de rol van het religieus erfgoed in het maatschappelijk debat te herdefinieren en zo vanuit deze sites een voortrekkersrol in het debat op te nemen.  ‘Sacred Books | Secret Libraries’ ondersteunt en activeert de religieuze gemeenschappen zodat zij via de professionele en duurzame ontsluiting van hun kloosters hun religieuze leven kunnen voortzetten en hun erfgoed in situ kunnen in stand houden. 

Sacred Books

Het project

Voor het bezoekerstraject in beide kloosters is heel bewust gekozen om een minimale scenografie te voorzien. Het behoort tot de eigenheid van ‘Sacred Books | Secret Libraries’ dat de kloosters zoveel mogelijk blijven zoals ze zijn, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. Dat betekent dat er geen museale opstelling of tentoonstelling wordt opgebouwd. Er worden wel zorgvuldig geselecteerde stukken uit de eigen collectie (kunstschatten, archivalia, foto’s en ander documentair materiaal) geïntegreerd in het kloostergebouw en op een professionele wijze geëxposeerd ter ondersteuning van storytelling. Het bestaande meubilair wordt gebruikt maar hier en daar herschikt.

Voor de scenografie wordt samengewerkt met het Brugse bedrijf AlfaVision. 

Het project waarvoor jouw gift gebruikt wordt omvat de financiering van de conceptontwikkeling en de scenografie. 

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert. Tijdelijk recupereer je in 2020 60% van je gift. Meer informatie daarover lees je hier.

Praktisch

  • Naam: VZW Sacred Books Bruges
  • Rekeningnummer: BE91 7490 1820 6376 met vermelding van 'gift projectrekening Sacred Books'
  • Adres:
    Ezelstraat 28
    8000 Brugge
  • Tel.: 0474 95 13 30
  • e-​mail: info@sacredbooksbruges.be projectcoördinator: Doenja Van Belleghem
  • website: www.sacredbooksbruges.be