Menu

Sectorontwikkeling

OMD Jubilee

Herita streeft ernaar een kennis- en expertisecentrum te zijn voor onroerend erfgoed dat gekend en erkend wordt door het middenveld in de sector en door overheden.

Herita wil meewerken aan een bloeiende erfgoedsector waarbinnen professionelen, vrijwilligers en organisaties op het terrein van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed structureel samenwerken en elkaar aanvullen en versterken. 

OMD2019

Open Monumentendag

Elk jaar, op de tweede zondag van september, viert Vlaanderen het grootste monumentenfeest van het land: Open Monumentendag. Herita coördineert de nationale campagne en ondersteunt lokale Open Monumentendag-organisatoren bij de organisatie en promotie van hun activiteit. 

Open Monumentendag sensibiliseert de bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed – kortweg mobiel erfgoed – maken deel uit van het programma.

OMC19

Pleitbezorging

Vanuit de behoefte aan een instantie die een spreekbuis kan zijn richting politiek en overheden en die een algemeen en collectief sectoraal belang behartigt, wil Herita een rol vervullen door de sector te verenigen en te mobiliseren. Als pleitbezorger wenst Herita oplossingen aan te reiken, door vanuit een erfgoedcontext bij te dragen aan het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen.

Zo participeert Herita aan de SARO, de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en de commissie die het agentschap Onroerend Erfgoed adviseert bij open erfgoed-erkenningen.  Herita organiseert ook debatten, bevragingen en rondetafelsessies en verwerkt de output hiervan in position papers en beleidsmatige aanbevelingen. 

Samenwerkingen

Herita werkt in het kader van diverse projecten samen met verschillende partners uit de brede erfgoedsector. Samen vergroten we onze slagkracht, bundelen we kennis en vergroten we het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen.  Onderstaande vormingstrajecten zijn een voorbeeld van succesvolle samenwerkingen.