Menu

Sint-Jozefcollege Turnhout restaureert trapbordes op de speelplaats

Trap Sint-Jozefcollege

De organisatie

Het Sint-Jozefcollege in Turnhout is een onderwijsinstelling opgericht door de paters Jezuïeten. De gebouwen omvatten een middelbare school met een internaat. De school laat zich inspireren door het leven en de visie van Ignatius van Loyola met als kernwoorden: bewust, bekwaam en bewogen. Op die manier probeert het college haar leerlingen te laten uitgroeien tot bekwame mensen, die zich bewust zijn van wat er in de wereld omgaat en bewogen worden door de noden van anderen.

Het erfgoed

Het Sint-Jozefcollege, een schoolcomplex in nieuwe zakelijke stijl en art deco (1934-1936), werd ontworpen door pater Lode Taeymans s.j. en staat zelfs vermeld in de “Inventaris van het Cultuurbezit in België". De gebouwen zijn geëvolueerd van een internaat met bijhorende school beheerd door inwonende paters Jezuïeten, naar een school met bijhorende internaat, beheerd door leken.

Het project

Het project betreft het in stand houden van kenmerkende delen van het gebouw, waaronder de trapbordessen. In dit project wordt het trapbordes van de speelplaats van de tweede graad gerenoveerd. De arduinen stenen worden weggehaald en teruggeplaatst nadat de funderingen van het bordes verstevigd zijn. De leuningen worden zo veel mogelijk in de originele vorm hersteld.

De school kan rekenen op advies van oudercomité, oud-leerlingen waaronder ook architecten en oud-aannemers.

Steun dit waardevolle erfgoedproject met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch

  • Naam: VZW Sint-Jozefcollege Turnhout
  • Rekeningnummer: BE16 7450 3821 8574 - vermelding: gift Sint-Jozefscollege Turnhout
  • E-mail: info@sjt.be
  • Websitewww.sjt.be