Menu

Synagogegebouw in Kalmthout krijgt terug een plaats in het straatbeeld

Synagoge buitenkant

De organisatie

Na Open Monumentendag 2002 was het duidelijk dat er een grote belangstelling was in het synagogegebouw van Kalmthout. Synagoge Heide vzw werd daarom in 2005 opgericht om het monument te restaureren en terug een volwaardige plaats te geven in het Kalmthoutse straatbeeld.  De vzw bestaat uit onbezoldigde, gemotiveerde vrijwilligers.

Het erfgoed

Het synagogegebouw heeft een onontkenbaar historisch belang en kan gelinkt worden met andere toeristische trekpleisters zoals het Arboretum in Kalmthout, het Red Star Linemuseum en het Eugeen van Mieghemmuseum in Antwerpen,  en de Dossinkazerne in Mechelen. Heide werd zelfs al twee keer ingelast in het programma van de Dag van Joods Erfgoed. Het gerestaureerde gebouw zou de kers op de taart zijn van de gegidste wandelingen die regelmatig plaatsvinden rond het joods-historisch verleden van de gemeente.

Het is duidelijk dat het synagogegebouw niet enkel kan bestaan als een synagoge. Het moet daarnaast een ontmoetingscentrum worden waar voordrachten, kamerconcerten, tentoonstellingen en meer in worden georganiseerd. Alle activiteiten moeten passen in het karakter van het gebouw. Ook een permanente tentoonstelling over het rijke historische verleden van Heide moet een plaats krijgen. 

Synagoge binnenkant

Het project

Het dossier raakte in 2017 in een stroomversnelling nadat de rechtbank Mtr Maenhout aanstelde als beheerder. Tijdens het persmoment op 5 september 2017 ondertekende Vlaams minister-president Geert Bourgeois ook het Besluit tot toekenning van een erfgoedpremie: een kleine premie voor dringende stutwerken, maar een grote stap voor de toekomst van de synagoge. 

De vzw krijgt nu volledig de steun van het kabinet van provinciegouverneur Cathy Berx, van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, van Lukas Jacobs, burgemeester van de gemeente Kalmthout en zal zich meer dan 100 % belangenloos blijven inzetten om het project tot een goed einde te brengen. Daarin kan jouw gift van essentieel belang zijn.

Wil jij dit erfgoedproject steunen? Dat kan via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch