Menu

VZW De Poldertram maakt een tramstel uit de jaren 30 opnieuw rijvaardig

Poldertram aan het MAS

De organisatie

Vzw De Poldertram houdt zich bezig met de restauratie van trams, het verwerven van restauratietechnieken en kennis van de nog levende "anciens" van de voormalige openbaar vervoersmaatschappijen over te brengen naar een jongere generatie enthousiaste vrijwilligers. 

Heel wat kennis over oude trams en bussen dreigde verloren te gaan door natuurlijke afvloeiing bij het personeel van De Lijn. De vzw wil die kennis en kunde levend houden en droomt ervan om historische trams terug op de tramnetten te zien rijden. De vzw wil vrijwilligers opleiden in inzetten zodat enkel de hoogstnodige werken uitbesteed moeten worden aan privébedrijven. 

Al verschillende keren werd De Poldertram gecontacteerd door nationale en internationale museumverenigingen om hun kennis en ervaringen met een breder publiek te delen.

tramwagon begroeid

Het erfgoed

Momenteel  restaureert de vzw de Antwerpse wagon 19568. De wagon kan na restauratie opnieuw een tramstel vormen met gerestaureerde poldertram 9994, een eerdere realisatie van de vzw. 

Poldertram 9994 rijdt nu tijdens de zomermaanden toeristische ritten door de stad Antwerpen. De tram vertrekt aan het MAS en is enorm populair. Wanneer de restauratie van wagon 19568 volledig afgerond is, kan de wagon de reizigerscapaciteit van de populaire poldertram met 50 personen verhogen. Einddoel is om in het tweede kwartaal van 2019 deze restauratie beëindigd te hebben.

Het project

Het ganse project (de restauratie van poldertram 9994 en wagon 19568) is gekend als het poldertramproject.  Als het poldertrampoject afgelopen is zal een volledig tramstel uit de jaren 30 opnieuw rijvaardig zijn. Een uniek project dus!

​​​​​​Wil jij dit unieke project steunen? Dat kan via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch