Privacybeleid

 

Herita vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.