Abdij van Herkenrode

Wat we doen


Zorg dragen voor historische plekken

Herita heeft het voorrecht om waardevolle historische plekken in Vlaanderen te beheren en te restaureren, met de steun van vele vrijwilligers. Zo worden onze schitterende, maar vaak kwetsbare monumenten - die zoveel vertellen over onze geschiedenis - bewaard voor toekomstige generaties. 

Het erfgoed dat we beheren stellen we open voor het publiek. Zo kan een brede waaier aan bezoekers deze bijzondere plekken ├ęcht ontdekken, beleven en waarderen. Vanuit onze werking trachten we zo het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen te verbreden en verdiepen. 

Als National Trust van Vlaanderen werkt Herita samen met andere National Trusts wereldwijd. Op deze manier maken we deel uit van een internationale gemeenschap van meer dan 1.000 monumenten die beheerd worden in het algemeen belang. Van de gemeenschap, voor de gemeenschap.   

Iedereen met een hart voor monumenten, landschappen en archeologische sites is welkom om deel te nemen aan de missie van Herita: als lid, vrijwilliger, donateur, bezoeker of sympathisant. Herita brengt mensen samen: verenigd in een gemeenschappelijk doel en verzameld op erfgoedplekken vol schoonheid en geschiedenis! 

Wat is een National Trust?

Wereldwijd zijn er heel wat National Trusts. De een is wereldberoemd, zoals de Britse National Trust, de ander is streekgebonden. Wat de stichtingen bindt, is dat ze erfgoedsites beheren, een ledenwerking hebben en zelf instaan voor een deel van hun inkomsten. Die inkomsten investeren ze verder in erfgoed om het te beschermen voor de toekomst.

Bouw jij mee aan ons verhaal?