Wie via de expresweg naar de Vlaamse kust rijdt, kan de Molen van Hoeke niet missen. Elke eerste en derde zondag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kan je dit stukje agrarisch erfgoed echt beleven. Afhankelijk van de wind en de hoeveelheid maalwerk is de molenaar ook op andere dagen van de week aanwezig. Wanneer je de wieken ziet draaien, kan je langskomen. De molenaar leidt je graag rond, laat je het maalproces zien en verkoopt zijn ambachtelijk (volkoren)meel.

Welkom in de Molen van Hoeke 

1840: de huidige Molen van Hoeke, een stenen grondzeiler, wordt opgetrokken. De oorsprong van dit erfgoed is echter veel ouder. In 1481 stond hier al een houten staakmolen. Volgens bepaalde bronnen werd hier zelfs al gemalen in 1324!
In 1936 wordt de Molen van Hoeke door de Belgische staat aangekocht en beschermd. Omdat het monument er op dat moment niet meer zo goed aan toe is, wordt het buiten werking gesteld. In 1985 - na twee restauratierondes - is de Molen van Hoeke terug maalvaardig en heeft ze terug een molenaar. Met veel passie voor het molenaarsvak laten vakmannen je dit stukje agrarisch en industrieel erfgoed écht beleven!

In de kijker