Molen van Hoeke

Stage & onderzoek bij Herita

Herita Scholar

Herita stelt haar historische sites en archieven graag open voor studenten, stagiairs, onderzoekers en de professionele staf van kennisinstellingen. Op deze manier stimuleren we onderzoek naar de eigen sites en naar erfgoed in het algemeen. Grote vraagstukken, uitdagingen en opportuniteiten in de onroerend erfgoedsector krijgen ook de nodige aandacht. 

Stagiairs kunnen via het programma van Herita Scholar een eerste ervaring opdoen binnen erfgoed en hun professioneel netwerk beginnen uitbouwen. Stages en onderzoeken worden georganiseerd volgens de regels van je opleiding. Bepaalde opleidingen staan geen vrije keuze van stageplaatsen toe, informeer je daarom eerst bij je opleidingsverantwoordelijke of een stage bij Herita mogelijk is.

Wil je graag onderzoek voeren naar onze sites of stage lopen bij Herita? Download onze brochure en neem contact op met Leonard Adriaen

Lerende werf

Als de National Trust voor Vlaanderen beschikt Herita over enkele restauratiewerven. De restauratie van het Kasteel van Horst, met een budget van 12 miljoen euro, is daarbij de grootste. Ook de restauratie van het Kasteel van Heers is een huzarenstuk. Deze restauraties vormen de ideale gelegenheid om kennis rond vakmanschap en restauratietechnieken door te geven. Om ons mee in te spannen voor de kwaliteitsvolle opleiding van toekomstige restaurateurs én om verantwoordelijkheid op te nemen bij het bewaren van vakkennis, wil Herita deze werven openstellen als ‘lerende werven’.

In dat kader zijn we op zoek naar partners (aannemers, architecten, opleidingscoördinatoren, erfgoedorganisaties, etc.) die dit project mee willen ondersteunen. Wil je graag meer informatie? Neem contact op met Leonard Adriaen