Menu

Staf Pyl: schilder van glas en lood

Met uw gift kunnen we het glasraam weer in zijn oude glorie herstellen. Aangezien geen enkele glaspartij in het nieuwe gebouw groot genoeg is, wordt het glasraam op een blinde gevel bevestigd, maar voorzien van ledverlichting, zodat zelfs bij valavond de warme kleuren van de vrolijke linten zullen oplichten, mooier dan ooit tevoren

Staf Pyl

Het project

Staf Pyl: schilder met glas en lood

Met uw gift kunnen we het glasraam weer in zijn oude glorie herstellen. Aangezien geen enkele glaspartij in het nieuwe gebouw groot genoeg is, wordt het glasraam op een blinde gevel bevestigd, maar voorzien van ledverlichting, zodat zelfs bij valavond de warme kleuren van de vrolijke linten zullen oplichten, mooier dan ooit tevoren.

Staf Pyl

Het erfgoed

Staf Pyl maakte eind de jaren ’50 van vorige eeuw het monumentale glasraam (ongeveer 5m op 5m) voor het voormalig parochiehuis van Melsele op vraag van kennis en vriend, deken Ivens. Staf Pyl wordt beschouwd als een van de grote vernieuwers van de glaskunst na W.O.II en sluit aan bij de artistieke stroming rond Expo-58. Glasraamkunst was voor Staf Pyl schilderen met glas én lood. Overal in het Waasland kan men de prachtige glasramen van Staf Pyl bewonderen, en binnenkort zal dit schilderij van wervelende kleurige linten in glas en lood opnieuw te bewonderen zijn aan de Grote Baan 209 te Melsele.

 

Staf Pyl

de organisatie

Als sociale huisvestingsmaatschappij in Beveren kochten wij het voormalig parochiehuis van Melsele met de bedoeling het af te breken en er een sociaal woonproject op te realiseren. Meteen waren we ook de eigenaars van een monumentaal glasraam van Staf Pyl. Aangezien in een sociale huisvestingsmaatschappij het budget moet besteed worden aan renovatie van het patrimonium en realisatie van nieuwe sociale woningen, werd beslist het glasraam te restaureren en te reïntegreren in het nieuw op te trekken gebouw, op voorwaarde dat maximaal subsidies en giften werden nagestreefd. Dankzij de Erfgoedcel van de gemeente Beveren kwamen we bij de mogelijkheden van een Herita-projectrekening terecht

Praktisch

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Naam: Staf Pyl: schilder van glas en lood

Rekeningnummer: BE80 7330 5894 1977. met mededeling "gift 100-001-555"

Contactgegevens: Karin.beeldens@gmhbeveren.be

website: www.huisvesting-beveren.be 

Instagram: www.instagram.com/gmhbeveren