Kasteel van Horst

't Spaans Tolhuis

Vaartdijk-Zuid 12, 8460 Oudenburg
Dit tolhuis situeert zich in een kader van vierhonderd jaar sluizen, forten, kanongebulder en scheepvaart. Het is het enige resterende gebouw van een historische fort. Jouw bijdrage helpt om dit stuk geschiedenis weer tot leven te brengen.

Het erfgoed

Het Spaans Tolhuis in Oudenburg, langs het Jaagpad van Plassendale naar Brugge, was ooit de toegangspoort van een stevig 17de-​eeuws fort. Dit bewaakte de oude sluis van Plassendale. Het tolhuis is het enige resterende gebouw van het historische fort. Het deed dienst als ingangsgebouw en wachtlokaal voor soldaten, woning van de commandant, tolkantoor, herberg, huis van de sasmeesters en was een laatste aanleghaven voor oude binnenschippers en ijslandvaarder Berten. Kortom, heel wat verhalen passeerden hier de revue.

Na meer dan twintig jaar leegstand en een grondige restauratie wordt het Spaans Tolhuis een rustpunt voor fietsers, wandelaars, schippers, grote en kleine avonturiers met lichte honger of hevige dorst. Bijzondere aandacht gaat uit naar het verleden en erfgoed in de streek.

Het project

In 2022 werden o.a. de voorgevel met schrijnwerk aangepakt en werd de 17de eeuwse vloer gereconstrueerd. Op het programma staat nog de volledige restauratie van het gebinte, dat dateert uit 1698.

Op de binnenmuren doken in 2021 inscripties op van soldaten uit de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Die werden grondig bestudeerd, opgemeten, gedocumenteerd en zoveel als mogelijk bewaard.

Het bredere verhaal van ’t Tolhuis is het vierhonderd jarig bestaan van het kanaal Brugge-Oostende, in 2023, waarbij ’t Spaans Tolhuis een voortrekkersrol speelt in een viering die zich moet uitstrekken langs het hele traject van Brugge naar Oostende.

De mensen

In 2017 kochten Peter & Joke het piepkleine maar heel erg vervallen 17de-​eeuws Spaans Tolhuis in Oudenburg. Sinds 2018 werken ze met hart en ziel aan de restauratie van het unieke monument aan de waterkant.

Vierhonderd jaar sluizen, forten, kanongebulder, scheepvaart, bewoners en hun verhalen krijgen er een plek aan het water.

De restauratie is een levenswerk wat maar kan verdergezet worden dankzij een onuitputtelijke passie, gedrevenheid en gedragenheid door heel veel mensen. Ook zij maken ’t Tolhuis mee tot een erfgoedplek waar iedereen een beetje thuis mag komen.
 

Op te halen bedrag
5.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: De Sasmeesters bvba
Adres: Vaartdijk-Zuid 12, 8460 Oudenburg
Op te halen bedrag: € 5.000
Rekeningnummer: BE80 7330 5894 1977 met vrije mededeling GIFT 110-​005-324
Telefoon: +32 (0)473 77 83 28
E-mailinfo@spaanstolhuis.be
Websitewww.spaanstolhuis.be

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.