Kasteel van Horst

Boelwerfkraan Temse

Philippe Saveryslaan zn, 9140 Temse

De torenkraan werd in 1957 gebouwd door het metaalbedrijf Nobels-Peelman, in opdracht van het scheepsbedrijf Cockerill Yards. Na het faillissement van het scheepsbedrijf kwam de torenkraan naar Temse, waar ze nog altijd waakt over de Schelde.

Het erfgoed

Onze Boelwerfkraan blijft staan! Zet ze in beweging met een gift.

Hoera! De iconische Boelwerfkraan blijft beschermd als monument. Samen met jouw hulp willen we ze restaureren als eerbetoon aan alle scheepsbouwers. Zo behoudt Temse een blijvende hommage aan haar scheepswerfverleden. De torenkraan werd in 1957 gebouwd door het metaalbedrijf Nobels-Peelman (Sint-Niklaas), in opdracht van het scheepsbedrijf Cockerill Yards (Hoboken). De machinekamer en het hijswerk zijn van machinefabriek Hensen uit Rotterdam. Na het faillissement van Cockerill Yards kwam de torenkraan naar Temse, waar ze nog altijd waakt over de Schelde.

Het project

Een grondige renovatie van de torenkraan dringt zich op. De gemeente kon deze grote investering niet alleen dragen. In 2021 vroeg de gemeente daarom de deklassering van de Boelwerfkraan als beschermd monument aan. Er bleek echter een groot maatschappelijk draagvlak te zijn voor het behoud van de Boelwerfkraan. Door het recordaantal aan bezwaren besliste minister Matthias Diependaele om de opheffingsprocedure on hold te zetten. De voorlopige opheffing van de bescherming leidde in het voorjaar 2022 tot een nieuwe dynamiek en heel wat overleg met o.a. bevoegde overheden, erfgoedpartners, gespecialiseerde restauratiebedrijven en andere belanghebbenden. Erfgoedvereniging Op Stoapel bleef ook ijveren voor het behoud van de kraan als waardevol erfgoed voor de gemeente.


Om deze bijzondere kraan te bewaren voor toekomstige generaties, zijn er dringende werken nodig, zoals het aanpakken van de staalstructuur, het draaien van de kraan opnieuw mogelijk te maken, de sokkel in gewapend beton herstellen en schilderwerken.

Een kleine gift kan grote dingen in beweging zetten! Help jij ons de kraan te restaureren? Stort via de Herita-erfgoedrekening op rekeningnummer BE80 7330 5894 1977 met de code GIFT 110-001-914.


Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. Je ontvangt een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.

De mensen

De herinnering aan de Boelwerf blijft tot op vandaag zeer levendig. Het bedrijf was vergroeid en verweven met Temse. Het faillissement heeft diepe wonden geslagen. De gehele site van de voormalige Boelwerf heeft de voorbije decennia een enorme transformatie doorgemaakt, zowel op functioneel als landschappelijk vlak. De voormalige site (‘De Zaat’) heeft ondertussen een nieuwe bestemming gekregen, namelijk woon- en industrie/KMO-zone ‘De Zaat’.

In 2002 was de torenkraan één van de laatste relicten op site ‘De Zaat’ dat herinnerde aan de Boelwerf. Sindsdien wordt ook het erfgoed van de Boelwerf op vele andere manieren gekoesterd en in stand gehouden. De namen van straten en pleinen refereren naar de voormalige scheepswerf, de residenties dragen namen van beroemde schepen gebouwd op de werf, 24 scheepsmaquettes en 130 foto’s sieren het Administratief Centrum, op de site staat een monument ter ere van de scheepsbouwers (een miniatuurversie staat in het Administratief Centrum), 3 constructies blijven stille getuigen (gerenoveerd Administratief Centrum, het (niet-herbruikbare) droogdok en… de kraan), erfgoedvereniging Op Stoapel koestert het verleden en houdt de herinnering levendig, onder andere via een groeiend archief en uiteenlopende initiatieven.

Op te halen bedrag
25.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: Gemeente Temse
Adres: Frans Boelplein 1, 9140 Temse
Op te halen bedrag: € 25.000
Rekeningnummer: BE80 7330 5894 1977 met vrije mededeling GIFT 110-​001-914.
Telefoon: +32 (0)3 710 12 76
E-mail: info@temse.be
Website: https://www.temse.be/boelwerfkraan

 

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.