Kasteel van Horst

Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Burg 13, 8000 Brugge
De Heilig Bloed Basiliek in Brugge bezit niet alleen de bekende H. Bloed reliek. Minder bekend is het meer dan 100 jaar oude orgel, gebouwd door Jules Anneesens die tot ver buiten de landsgrenzen bekend was. Intensief gebruik ervan noopt nu tot restauratie.

Het erfgoed

De Heilig Bloed Basiliek in Brugge bestaat uit de romaanse Beneden Basiliek Sint-Basilius, het enige volledig bewaarde romaans kerkgebouw in West-Vlaanderen en de gotische Boven Basiliek uit de 15e eeuw. In de wandbeschildering (1905) achter het hoofdaltaar toont het onderste tafereel hoe Diederik van de Elzas volgens de overlevering, de H. Bloedreliek ontvangt van de Patriarch van Jeruzalem en hoe hij in Brugge de relikwie aan de kapellaan toevertrouwt. De drie rondbogen die toegang verlenen tot de neo-romaanse zijkapel (architect Jos Viérin 1872-1947), van het H. Kruis zijn nog overblijfselen van een romaanse bovenkapel. Daar bevindt zich de 'troon' waar de H. Bloedreliek iedere dag aan de gelovigen voor verering wordt aangeboden. De Kruiskapel werd definitief verbouwd in 1934.

Al meer dan 750 jaar wordt de H. Bloedrelikwie door de bevolking van Brugge en door bedevaarders getrouw vereerd. In de basiliek bevindt zich een bijzonder Jules Anneessensorgel van meer dan 100 jaar oud.

 

Het project

Het Jules Anneessensorgel in de Heilig Bloed Basiliek is aan restauratie en aanpassing toe. Het orgel wordt meerdere keren per week gebruikt om de liturgische diensten en bedevaarten op te luisteren, tijdens kerkconcerten, tijdens de Bidweek rond het Feest van het Heilig Bloed en tijdens de Heilig Bloedprocessie. Het hoeft dus niet te verbazen dat zo goed als alle onderdelen aan restauratie toe zijn. Ook de windladen zijn gebarsten en de windvoorziening vertoont ernstige gebreken. De orgelkast en de klavieren verdienen ook een grondige herstelling. Om het helemaal af te maken droomt de Confrérie ervan om enkele klankkleuren toe te voegen.

Jules Anneessens was de belangrijkste telg van de bekende orgelbouwfamilie. Hij had meer dan 100 medewerkers in dienst en was tot in Italië toe een befaamd orgelbouwer. 
 

De mensen

Brugge en de reliek van het Heilig Bloed, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Edele Confrérie van het Heilig Bloed is sinds de 15de eeuw belast met de vereniging en de bewaring van het Heilig Bloed. De Confrérie is wellicht de oudste Brugse feitelijke vereniging. Intussen transformeerde de feitelijke vereniging tot een vzw en hoopt de organisatie om nog vele eeuwen te functioneren. De Confrérie organiseert de Heilig Bloedprocessie in Brugge, beheert het museum van de basiliek en vier van de leden van de Confrérie vormen de kerkraad van de basiliek.
 

Op te halen bedrag
35.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: vzw Edele Confrérie van het Heilig Bloed
Adres: Burg 13, 8000 Brugge
Op te halen bedrag: € 35.000
Rekeningnummer: BE53 7440 7770 3053 met vrije mededeling GIFT 110-000-828
Telefoon: +32 (0)50 33 67 92
E-mailinfo@holyblood.com
Website: www.holyblood.com

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.