Kasteel van Horst

Erfgoedrekening

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en ontsluiten voor het grote publiek vergt veel tijd en de nodige centen. Naast premies, subsidies en fiscale maatregelen is er een groeiende nood aan aanvullende financieringsvormen. Vanuit haar ruimere dienstverlening biedt Herita jou de mogelijkheid om een erfgoedrekening te openen.

Sinds 2002 heeft Herita en haar voorganger ‘Erfgoed Vlaanderen’ immers een erkenning om fiscale attesten uit te reiken. Dat geeft potentiële donateurs een extra duwtje in de rug om jouw erfgoedproject financieel te steunen met een gift. Sinds 2013 is het systeem van belastingaftrek omgezet naar een belastingvermindering van 45% voor particulieren, los van de hoogte van het inkomen. Een gift van minimaal € 40 genereert een belastingvermindering van € 18 en kost aan de donateur slechts € 22 , een gift van € 100 kost de donateur slechts € 55. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan 392.200 euro (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2022).

Wil je graag meer te weten komen over het openen van een erfgoedrekening? Download onze brochure of neem contact op met Leonard Adriaen