Mensen op straat

Herita-sessie 1: Karel Loeff

14 september 2023
Van 17:30 tot 20:30
€ 25 / € 9 / € 2
Erfgoed & burgerparticipatie: uitdagingen voor politiek & samenleving

Hoe kan je burgerparticipatie op erfgoedsites ondersteunen en stimuleren? In een sector die zo afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, valt er heel wat van elkaar te leren. Karel Loeff doet het fenomeen burgerparticipatie uit de doeken en identificeert de uitdagingen waar politici en de samenleving vandaag mee worden geconfronteerd. Hij deelt zijn ervaringen en inzichten als directeur van de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten in Nederland.

Spreker

Karel Loeff

Karel Loeff is directeur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Deze particuliere vereniging is opgericht in 1911 met als doel het behoud en de bescherming van erfgoed en cultuurlandschappen in Nederland. Daarnaast is hij onder meer gemeenteraadslid in zijn woonplaats Laren en lid van de Raad van Toezicht van Slot Zuylen.

Gezellige kennisdeling

Actieve burgers enthousiasmeren om zich in te zetten als erfgoedbeschermer: hoe doe je dat anno 2023? Tijdens de lezing word je alvast heel wat wijzer, maar het is zeker ook de bedoeling om van gedachten te wisselen met erfgoedbeheerders en andere (vrijwillige) collega's uit de sector. Dat kan voor de presentatie tijdens een walking dinner en/of nadien op de receptie. Gezellige kennisdeling is immers de rode draad bij elke Herita-sessie!

Locatie & Programma

De Hofkamer

  • 17.30 uur - Walking dinner 
  • 18.30 uur - Lezing 
  • 19.30 uur - Receptie 
Mensen op straat

Praktisch

Tickets

Lezing

Walking dinner

  • € 16  (optioneel)

Vooraf reserveren verplicht. 

Reserveer