Volzet
Namen

Herita-sessie 3: Steven Heyde

12 oktober 2023
Van 17:30 tot 20:30
€ 25 / € 9 / € 2
Monumentenzorg via burgerparticipatie en ecologie 

Hoe kan je historische landgoederen op een duurzame manier in stand houden? Steven Heyde bestudeerde best practices in binnen- en buitenland en exploreerde verschillende toekomstscenario's met behulp van ontwerpend onderzoek. Vanzelfsprekend is nauwe interactie met landeigenaars en overheidsinstanties essentieel, maar ook burgers die zich vrijwillig inzetten kunnen een vitale rol spelen.  

Spreker

Steven Heyde

Steven Heyde is als onderzoeker verbonden aan Hogeschool Gent. Hij stimuleert interdisciplinair onderzoek naar historische tuinen en parken, maar ook hedendaagse landschapsarchitectuur. Hij bestudeert de invloed van de cultuur- en kunstgeschiedenis op het ontwerp van historische kasteeldomeinen en legt ook verbanden met de sociale en economische geschiedenis. 

Gezellige kennisdeling

Hoe kunnen burgerparticipatie en ecologie versterkend werken bij het beheer en de openstelling van een monument? Tijdens de lezing word je alvast heel wat wijzer, maar het is zeker ook de bedoeling om van gedachten te wisselen met erfgoedbeheerders en andere (vrijwillige) collega's uit de sector. Dat kan voor de presentatie tijdens een walking dinner en/of nadien op de receptie. Gezellige kennisdeling is immers de rode draad bij elke Herita-sessie!

Locatie & Programma

De Hofkamer

  • 17.30 uur - Walking dinner 
  • 18.30 uur - Lezing 
  • 19.30 uur - Receptie 
Namen

Praktisch

Tickets

Lezing

Walking dinner

  • € 16  (optioneel)

Vooraf reserveren verplicht.

Reserveer