Het Hooghuis

Het Hooghuis

Herita gaat het Hooghuis in Doel restaureren
24 april 2023
Heuglijk nieuws! Herita is vorige week eigenaar kunnen worden van het 17de-eeuwse Hooghuis in Doel. Het beschermde monument was decennialang slachtoffer van de onzekerheid rond de toekomst van het polderdorp. Nu Doel op de kaart blijft, kunnen we aan de slag om deze historische plek te redden van verder verval. 


Eerste karwei is om de overwoekerde erfgoedsite terug vrij en toegankelijk te maken. Daarom wordt er al duchtig gesnoeid. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam bij de aftrap een handje toesteken. Door jarenlange onduidelijkheid is de site in zeer slechte staat. Herita zal het pand restaureren en aanpassen naar een nieuwe bestemming. Niet alleen het herbestemmingstraject, maar ook delen van de werf zullen participatief zijn. Zoals steeds zullen we helpers betrekken van allerlei pluimage: experts, maar ook vrijwilligers, studenten en cursisten in opleidingstrajecten. Erfgoed is een zaak van iedereen! Voor de snoeiwerken rond het Hooghuis riepen we alvast de hulp in van W-green uit Beveren. Deze lokale werkgever uit de sociale economie gaat aan de slag met mensen die moeilijker de weg vinden naar het reguliere arbeidscircuit.  

Een welgemeende dankjewel aan al onze leden en vrijwilligers. Dankzij jullie steun en inzet kunnen we historische plekken als het Hooghuis een nieuwe toekomst geven!
Matthias Francken
Matthias Francken
Algemeen directeur Herita

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent voor de restauratie van het Hooghuis en tuin een premie toe van € 1.496.000. Matthias Diependaele is tevreden: “Vorig jaar bezegelden we samen een nieuwe toekomst voor het landschap en erfgoed in en rond Doel. Hierdoor kunnen we eindelijk een punt zetten achter een jarenlang aanslepend dossier, namelijk het Hooghuis, een van de meest markante monumenten van dit Scheldedorp. Herita, dat recent eigenaar werd van dit iconisch gebouw, zal voortaan instaan voor het duurzaam beheer ervan. Nadien krijgt het Hooghuis in samenwerking met alle betrokken partijen, ook de inwoners van Doel, een nieuwe invulling. We willen de bezoekers en de inwoners de nieuwe dynamiek van het dorp en omliggend poldergebied laten ontdekken en beleven vanuit dit herboren monument.”

Ik ben blij dat het iconische Hooghuis een rol van betekenis gaat spelen in de toekomst van Doel. Ik reken erop dat dit project een motor zal zijn voor de andere positieve ontwikkelingen op deze Scheldeoever.
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

Herita zal het herwaarderingsproject verder financieren door fondsen te werven en nieuwe leden aan te trekken. "Herita is vereerd om deze plek te mogen herwaarderen binnen de context van een herlevend Doel. Samen met lokale partners willen we van het Hooghuis de hub maken voor een bezoek aan Doel en het ommeland," zegt directeur Matthias Francken. "Men had ervoor kunnen kiezen om Doel plat te gooien, gelukkig is er gekozen voor de meest duurzame weg. Dat is niet de gemakkelijkste piste, maar een samenleving draait rond het vinden van goede evenwichten. Herita wil hier de komende jaren kwartiermaker zijn en het Hooghuis een rol laten spelen bij de verdere relance van Doel. We gaan hier niet enkel de geschiedenis vertellen van deze plek, we gaan ook lessen trekken voor de toekomst."

Achter deze planten zit een barokke deuromlijsting in blauwe hardsteen.

Het Hooghuis ligt verscholen naast de kerk van Doel.

Door jarenlange onzekerheid is het pand in zeer slechte staat. 

Het herbestemmingstraject voor het Hooghuis is gepland om te worden afgerond in januari 2024. De structurele restauratie zou starten in augustus van datzelfde jaar om af te ronden in juli 2026. Herita zal geïnteresseerden op de hoogte houden via een restauratieblog.

Kan je niet wachten om deze plek te ontdekken?

Kom dan alvast een kijkje nemen op zondag 14 mei. Johan De Vriendt ontvangt je met veel plezier tijdens zijn boeklancering van Heimweeën. Voor leden van Herita is er een leuke extra.

De Vriendt beleeft zijn jeugd aan de Schelde en krijgt daar oog voor erfgoed en landschap. In 2000 komt hij in Doel terecht en wordt daar de bezieler van De Doolen. In 2006 richt hij de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder op. In 2022 onderhandelt hij mee het behoud van de streek.

Het Hooghuis

Ook jij kan helpen!

Wil je graag een steentje bijdragen aan de restauratie van Het Hooghuis? Dat kan op verschillende manieren!

  • Word lid van Herita: beleef onze historische plekken. Samen zorgen we ervoor dat ze blijven bestaan. 
  • Word erfgoedvrijwilliger: schenk je talent en vrije tijd aan de conservatie van onroerend erfgoed. 
  • Doe een gift: alle donaties, groot en klein, helpen ons een stapje dichter bij ons doel: de redding van dit unieke waterslot! Vermeld 'Kasteel van Horst' bij je overschrijving. 
Het Hooghuis