Kasteel van Horst

Onze-​Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Deze abdij uit de 12de eeuw is een topper van onroerend erfgoed. Ze huist o.a. een da Vincimuseum met een getrouwe kopie van ‘Het Laatste Avondmaal’ (abdijbezit sinds 1545).  Een nog betere ontsluiting naar het publiek is deze abdij zeker waard. 

Het erfgoed

De Abdij van Tongerlo werd gesticht rond 1130, toen een aantal norbertijnen van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen er zich vestigden. De Abdij draagt zorg voor een uitgebreid arsenaal aan roeren en onroerend erfgoed. Het uitgebreide gebouwencomplex weerspiegelt door haar verschillende bouwstijlen een kleurrijke geschiedenis. Zo geeft bijvoorbeeld het statige poortgebouw (14de-​15de eeuw) toegang tot het binnenplein van de abdij met tiendschuur (1618), abdijkerk (1852-​58) en da Vincimuseum met een getrouwe kopie van ‘Het Laatste Avondmaal’ (abdijbezit sinds 1545). Een toegankelijk archief van de abdij beslaat de periode vanaf haar stichting tot aan de tijdelijke opheffing van de abdij door het Frans bewind in 1796.

De hele abdijsite ligt ingebed in een groene omgeving van weiden en bossen. Bijzonder opmerkelijk is de indrukwekkende lindedreef uit 1678, de oudste volledig bewaarde lindedreef van West-​Europa. De abdij tracht om de abdijgebouwen te gebruiken in hun oorspronkelijke functie. Waar dat niet mogelijk is wordt gedacht aan formules zoals kostendelend wonen of onderverhuring aan particulieren, zelfstandigen of kleine bedrijven. 

Het project

Het restauratieproject omvat de restauratie en het onderhoud van de Abdij van Tongerlo in al haar facetten:

  • Restauratie en onderhoud van de gebouwen.
  • Herstel en onderhoud van het landschap.
  • Bescherming van het archeologisch erfgoed.
  • Herlocatie en restauratie van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal'.

Daarbij past het in dit project om de erfgoedsite van de abdij beter te ontsluiten voor een breder publiek.

De mensen

De Onze-​Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo huisvest al bijna negen eeuwen een gemeenschap van norbertijnen. Gesticht in 1130, vanuit de Sint-​Michielsabdij in Antwerpen, kent de abdij een lange en rijke geschiedenis.

Op te halen bedrag
750
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: Norbertijnenabdij van Tongerlo vzw
Adres: Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Op te halen bedrag: € 750
Rekeningnummer: BE92 7450 0823 0723 met vrije mededeling GIFT 110-002-141
Telefoon: +32 (0)14 53 99 00
E-mail: abdij@tongerlo.org
Website: www.tongerlo.org

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.