Kasteel van Horst

Pajottenland en Zenne

Het Pajottenland en de Zennevallei horen bij de oudste en meest vruchtbare landbouw-​gebieden van Europa. Gedurende generaties is elke morzel grond er omgeploegd, bewerkt of als weiland gebruikt.

Het erfgoed

Het Pajottenland en de Zennevallei horen bij de oudste en meest vruchtbare landbouw-​gebieden van Europa. Gedurende generaties is elke morzel grond er omgeploegd, bewerkt of als weiland gebruikt. Het is dan ook een waardevol cultuurlandschap geworden.

Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan op een bijzonder intense manier samen. De natuur zit er verweven in knotbomen, poelen, holle wegen, perceelsranden en hagen. Erfgoed en cultuur kan je er zien in de: landschappen, grote hoeves, kleine kapellen, boerenpaarden en de volksmuziek."


 

Het project

Met het project ‘Landschapteams Pajottenland & Zennevallei’ worden teams gevormd van vrijwilligers die een rol willen opnemen in het onderhoud van kleine landschapselementen in het Pajottenland en de Zennevallei. Meer bepaald gaat het om vorming en veiligheidsmaterialen voor vrijwilligers die knotbomen onderhouden en hoogstamfruitbomen. De giften worden ingezet om de vrijwilligerswerking van het Regionaal Landschap te ondersteunen: vorming en materiaal voor het Plukteam en het Knotteam.
 

De mensen

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is een samenwerking van 15 gemeenten, de provincie Vlaams-​Brabant en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme. Samen gaan ze aan de slag met natuurlijk en landschappelijk erfgoed om zo iedereen te laten genieten van de streek.
 

Op te halen bedrag
6.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevalei
Adres: Donkerstraat 21, 1750 Lennik
Op te halen bedrag: € 6.000
Rekeningnummer: BE76 7450 6806 7595 met vrije mededeling GIFT 140-000-908
Telefoon: +32 (0)2 452 60 45
E-mail: info@pajot-zenne.be
Website: www.pajot-zenne.be

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.