Kasteel van Horst

Poldertram Antwerpen

Sint-Paulusstraat 41, 2000 Antwerpen
De vzw De Poldertram wil tram 9994 terug rijvaardig maken en restaureren in zijn toestand van 1960. Wil jij een steentje bijdragen aan dit project rond rijdend erfgoed? 

Het erfgoed

Tram 9994 is een oude buurtspoorwegtram van de voormalige Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen. Het is een tram van het standaardtype, waarvan er in de periode 1930-1960 een driehonderdtal zijn gebouwd voor alle elektrische tramlijnen van het land. Door samenloop van omstandigheden zijn andere verenigingen of musea er in het verleden niet in geslaagd om een dergelijk representatief tramtype te redden en te bewaren.

Het project

De vzw heeft als doel tram 9994 rijvaardig te restaureren en vervolgens in langdurige bruikleen te geven aan een museum of museumvereniging. Intussen is de restauratie begonnen, in een eerste fase het zorgvuldig demonteren en inventariseren van de stukken. In een volgende fase wordt het chassis gerestaureerd, daarna de rijtuigkast en tenslotte het interieur. De tram wordt gerestaureerd in zijn toestand van 1960 toen hij op de Antwerpse poldertramlijnen naar Lillo en Zandvliet reed. De vzw De Poldertram wil tevens het project aanwenden om de typische knowhow, eigen aan de restauraties van trams, te bewaren en door te geven aan de jongere generatie tramliefhebbers, zodat - in navolging van de buurlanden - terug een actief restauratieprogramma kan uitgewerkt worden.

De mensen

Vzw De Poldertram houdt zich bezig met de restauratie van trams, het verwerven van restauratietechnieken en kennis van de nog levende "anciens" van de voormalige openbaar vervoersmaatschappijen over te brengen naar een jongere generatie enthousiaste vrijwilligers. Heel wat kennis over oude trams en bussen dreigde verloren te gaan door natuurlijke afvloeiing bij het personeel van De Lijn. De vzw wil die kennis en kunde levend houden en droomt ervan om historische trams terug op de tramnetten te zien rijden. De vzw wil vrijwilligers opleiden in inzetten zodat enkel de hoogstnodige werken uitbesteed moeten worden aan privébedrijven. Al verschillende keren werd De Poldertram gecontacteerd door nationale en internationale museumverenigingen om hun kennis en ervaringen met een breder publiek te delen.

Op te halen bedrag
10.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: vzw De Poldertram
Adres: Sint-Paulusstraat 41, 2000 Antwerpen
Op te halen bedrag: € 10.000
Rekeningnummer: BE29 7450 0938 9164 met vrije mededeling GIFT 140-001-009
Telefoon: +32 (0)3 248 78 21
E-mailstefan.justens@telenet.be 
Website: www.depoldertram.be

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.