Kasteel van Horst

Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw

Grote Markt, 3440 Zoutleeuw
Het betreft hier een monumentale muurschildering uit de 15de eeuw. Reeds in 1873, tijdens de ontdekking ervan, was het in een gevorderde staat van verval. Een dringende restauratie is nodig om te voorkomen dat het definitief verloren gaat.

Het erfgoed

Het Laatste Oordeel is een monumentale 15de-​eeuwse muurschildering in de Sint-​Leonarduskerk. Het is al secco geschilderd op een droge grond tgov. fresco. Met haar 11,25 m hoogte en 7,93 m breedte is de muurschildering één van grootste bewaarde middeleeuwse muurschilderingen in België. Iconografisch is het werk bijzonder interessant, omdat het heel wat elementen aan de Vlaamse Primitieven ontleent. De kunstenaar zou Arnould de Maalder zijn, die in 1470 Leuven verliet voor Zoutleeuw. Grote delen van een middeleeuwse kerk waren beschilderd met als didactische bedoeling kennis van religie en bijbel bij te brengen. Het thema ‘Laatste Oordeel’ was in de middeleeuwen een zeer populair onderwerp dat ons confronteert met Gods rechtspraak op het einde der tijden.

Het project

Het Laatste Oordeel, een 15de eeuwse monumentale muurschildering in het zuidertransept van de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw. werd tijdens de ontpleisteringswerken in 1873 ontdekt en was toen al in slechte staat. Sindsdien werden er diverse restauratiepogingen ondernomen, die telkens blokkeerden op het dilemma tussen al niet de ontbrekende delen toevoegen. Het schilfert jaar na jaar verder af en is dringend aan restauratie toe om te vermijden dat het definitief verloren gaat.  Vlaams minister Diependaele van onroerend erfgoed gaf in januari 2022  groen licht voor de restauratie van de muurschildering. De kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk heeft de  conservatie met wetenschappelijke studie toevertrouwd aan het KIK-IRPA (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium). Het KIK voorziet twee conservatiefases. Hierbij is het de bedoeling dat fase I focust op de meest urgente handelingen ter conservering van de schildering waarbij simultaan de nodige identificatie van de onbekendheden kan worden uitgevoerd. Fase II focust op de restauratie van de schildering waarbij het herstellen van de leesbaarheid centraal staat. Fase I start in mei 2023 en zal normaliter in 2023 afgerond worden. Op basis van de wetenschappelijke bevindingen tijdens de eerste fase, zal de tweede fase gepland worden.

De mensen

De Vrienden van Zoutleeuw vzw werd al in 1968 opgericht. Ze ondersteunt de kerkfabriek van Sint-​Leonardus in Zoutleeuw bij het conserveren en restaureren van haar rijke, middeleeuwse erfgoed. De totale restauratiekost overstijgt in grote mate de draagkracht van de Zoutleeuwse kerk en de kleine stad Zoutleeuw. Daarom hebben De Vrienden van Zoutleeuw een projectrekening geopend bij Herita.

 

Op te halen bedrag
13.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: De Vrienden van Zoutleeuw vzw
Adres: Grote Markt, 3440 Zoutleeuw
Op te halen bedrag: € 13.000
Rekeningnummer: BE86 7450 1859 3050 met vrije mededeling GIFT 110-003-656
Telefoon: +32 (0)11 78 05 41
E-mail: guido.coningx@skynet.be
Websitewww.vriendenzoutleeuw.be

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.