Kasteel van Horst

Sint Pietersabdij - In Monte Blandinio

Sint-​Pietersplein 9, 9000 Gent
De Sint-Pietersabdij in Gent beschikt over een onschatbare bibliotheek waarvan de oudste manuscripten dateren uit de 10de eeuw. Om deze werken te ontsluiten voor een breder publiek is er een digitaliseringsproject opgestart dat jouw hulp nodig heeft. 

Het erfgoed

De Gentse Sint- Pietersabdij heeft een rijk monastiek verleden. De abdij werd in de 7de eeuw gesticht door Sint Amandus en dankzij de steun van de graaf van Vlaanderen groeide ze in de 10de eeuw uit tot de rijkste abdij van Vlaanderen. Ter ondersteuning van de abdijschool legde de Sint-​Pietersabdij in deze periode een bibliotheek aan met een rijke collectie klassieke auteurs. In de tweede helft van de tiende eeuw had de abdijschool faam die tot ver buiten Gent reikte. De eeuwenoude zorgvuldig overgeleverde handschriften, zijn van onschatbare waarde en hebben een bijna magische uitstraling. Als je ze onder de loep kunt nemen, kom je in een andere tijd en ruimte, alsof je een onontgonnen schat ontdekt
 

Het project

Tal van Middeleeuwse handschriften uit de Sint- Pietersabdij liggen in bewaring in gerenommeerde bewaarinstellingen over heel Europa, waardoor dit uitzonderlijk cultureel erfgoed nog onvoldoende gekend is bij een breed publiek in Vlaanderen. Door de handschriften digitaal op hun website te ontsluiten, kan Historische Huizen Gent ze bekend maken bij een breed publiek en laat Historische Huizen Gent liefhebbers, studenten, historici en cultuurliefhebbers kennismaken met het unieke verleden van de Sint- Pietersabdij op haar eigenzinnige manier.  Zo komen de aloude handschriften toch een klein beetje terug naar hun plaats van oorsprong.
 

De mensen

Where old places meet new stories.
Historische Huizen Gent verenigt zeven Gentse topmonumenten: het Gravensteen, het Belfort, de Sint-​Pietersabdij, de Sint-​Baafsabdij, de stadspaleizen D'Hane Steenhuyse en Museum Arnold Vander Haeghen en het Gentse stadhuis. Deze monumenten markeren de stad. Ze getuigen van markante ontwikkelingen in het verleden én van wijzigende behoeften en inzichten van de samenleving.
Historische Huizen Gent waardeert monumenten als drager van betekenis voor mensen van nu en later, en verkent alle mogelijkheden om de fysieke en virtuele belevingswaarde van deze historische huizen maximaal te benutten. Historische Huizen Gent wil een brug slaan tussen oud en nieuw, tussen erfgoed en hedendaagse, innovatieve ontsluitingstechnieken. Zo worden de monumenten open huizen, plekken van ontmoeting tussen mensen van nu en geesten uit het verleden.
 

Op te halen bedrag
7.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: IVA Historische Huizen Gent - Stad Gent
Adres: Sint-​Pietersplein 9, 9000 Gent
Op te halen bedrag: € 7.000
Rekeningnummer: BE44 7450 0999 8345 met vrije mededeling GIFT 150-000-392
Telefoon: +32 (0)9 266 85 01
E-mailsarah.catrysse@stad.gent
Websitewww.sintpietersabdij.be

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.