Kasteel van Horst

Zwartzusterklooster Oudenaarde

Pamelekerkplein 4, 9700 Oudenaarde
Een goedkeuring voor de volledig restauratie van dit pand is nog hangende. In afwachting daarvan wil dit project toch reeds starten met de restauratie van tien zeer waardevolle schilderijen.

Het erfgoed

Het Zwartzusterklooster dateert uit de 12de eeuw. Na de vernietiging door de Fransen in de 16de eeuw werd het klooster heropgebouwd. Tot 1969 stonden de zusters in voor ziekenzorg en onderwijs. Ook in 1969 werd het klooster geschonken aan de vzw Parochiale Werken. 

Wanneer de restauratie afgerond is, zal het parochiecentrum in het voormalige klooster worden ondergebracht. Ook zullen er verschillende culturele evenementen van de Stad Oudenaarde kunnen plaatsvinden in het klooster.
 

Het project

Restauratie van 10 waardevolle schilderijen uit de kapittelzaal. In afwachting van de goedkeuring voor een grondige renovatie om het historisch waardevolle pand opnieuw te openen voor het publiek.                                                                                      
 

De mensen

De vzw Parochiale Werken van Oudenaarde neemt de volledige restauratie van het Zwartzusterklooster in Oudenaarde voor haar rekening. De restauratie spitst zich behalve op het gebouw ook op de kunstwerken toe. Het Zwartzusterklooster vormt samen met de Onze-​Lieve-Vrouw van Pamele Geboortekerk de Pamele-​site. Een unicum in Vlaanderen! 
De vzw wil de unieke Pamele-​site dan ook in ere herstellen. Beginnen doen ze met de restauratie van 10 waardevolle schilderijen uit de kapittelzaal.
 

Op te halen bedrag

40.000
Euro
Kasteel van Horst

Doneren

Naam: vzw Parochiale Werken van de Parochie Oudenaarde
Adres: Pamelekerkplein 4, 9700 Oudenaarde
Op te halen bedrag: € 40.000
Rekeningnummer: BE06 7440 7131 7322 met vrije mededeling GIFT 110-002-343
Telefoon: +32 (0) 477 23 96 32
E-mail: luc.v.den.velde@gmail.com
Websitewww.kerknet.be/parochie-​oudenaarde

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw donatie is fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Je ontvangt van ons een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 45% van je gift recupereert.