Kasteel van Horst
Eenzaam is de spits
01 oktober 2020
Op 6 oktober werd, onder ruime belangstelling van pers en publiek en in aanwezigheid van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, de instabiele torenspits van het kasteel van Horst afgenomen. Het was het startschot voor de restauratie van het bekende kasteel in Holsbeek.

Met zijn donjon is het kasteel van Horst een belangrijk voorbeeld van middeleeuwse verdedigingsarchitectuur, die voornamelijk als statussymbool diende. Het ontstond in de vroege 15de eeuw en evolueerde tot een 17de-eeuws renaissancekasteel met fraaie muurschilderingen en bijzondere stucwerkplafonds van Jan Christiaen Hansche. Na de 17de eeuw bleef het kasteel vrijwel onaangeroerd. 

In 2017 besloot de vzw Herita, dat de site in erfpacht heeft, om het kasteel om veiligheidsredenen te sluiten voor het publiek. Een historische latrine van het kasteel was gedeeltelijk ingestort, en de kaaimuren aan de brug buikten gevaarlijk uit. Men liet de toestand van alle houtstructuren onderzoeken (fytopathologisch onderzoek), wat duidelijk maakte dat het bovenste gedeelte van de toren in zeer slechte toestand verkeerde. De torenspits moest worden verwijderd om het gevaar voor afwaaien of instorten te vermijden. 

Dit werk was een echt huzarenstukje, maar is vlekkeloos verlopen. De toren staat grotendeels in het water en is daardoor moeilijk bereikbaar. Vanuit een torenkraan werd de spits losgezaagd van de rest van het dak, en opgetild met behulp van een tweede kraan. Een klein dakje zorgt nu voor de tijdelijke afdekking van de toren, tot de spits gerestaureerd is en kan teruggeplaatst worden. In afwachting daarvan staat hij verankerd op een ponton in de vijver rond het kasteel.

De afname van de torenspits was aanvankelijk gepland voor 24 maart van dit jaar, maar daar stak de Coronapandemie een stokje voor. Ook in de zomer konden de werken niet uitgevoerd worden omwille van de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen (tussen 1 april en 30 september). Intussen heeft het agentschap Natuur en Bos echter vastgesteld dat er in de torenspits helemaal geen vleermuizen aanwezig zijn, en dat er dus ook geen herlocalisatie van de diertjes nodig was.

Voor de restauratie sloot Herita een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse regering. Hierdoor krijgt Herita gedurende vier opeenvolgende jaren de nodige budgetten om het kasteel te herstellen. De eerste fase van deze overeenkomst omvat verschillende vooronderzoeken in de aanloop naar de restauratie van het kasteel, vooral naar de funderingen en de stabiliteit, gekoppeld aan archeologisch onderzoek. Tegelijkertijd wordt verder bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. In de volgende fasen kunnen dan de eigenlijke restauratiewerken uitgevoerd worden. Eerst zullen de donjon, de kapel, het trappenhuis, de brug en de toegangspoort aan bod komen. Daarna volgt de noordvleugel en de binnenkoer.

Een belangrijk onderdeel van de eerste fase is de energie-audit. Die onderzoekt de beste klimatologische omstandigheden voor de bewaring van het erfgoed, in het bijzonder de muurschilderingen en de stucwerkplafonds van Jan Christiaen Hanssche. Die werden in de 17de eeuw aangebracht in opdracht van gravin Maria Anna van den Tympel. De plafonds in de grote zaal stellen enkele verhalen uit de Metamorfosen van Ovidius voor. Ze verbeelden het leven van de klassieke goden, stervelingen en andere mythische figuren. De hier voorgestelde taferelen (de herder Battus, de jagende Cephalus, de zich bij een bron spiegelende Narcissus) passen helemaal bij de adellijke zomerresidentie, of hof van plaisantie, die het kasteel in de 17de eeuw was. Een soort van stripverhaal avant la lettre. 

Dat treft, want zoals velen weten komt het kasteel van Horst voor in de stripverhalenreeks de Rode Ridder, als woning van ridder Johan. Het kasteel wordt hierin afgebeeld als een 13de eeuws kasteel, maar de donjon en de aanpalende woonvleugel dateren pas uit het einde van de 15de eeuw.

Tijdens de sluiting van het kasteel blijft de vzw Herita de publieksgerichte erfgoedontsluiting verzorgen. De gidsen van het kasteel, verenigd in het Horstgenootschap, organiseren er wandelingen en andere activiteiten die het monument beleefbaar maken.